แสดง 31 - 40 จาก 103 รายการ

พฤกษศาสตร์ของข้าวสาลี

พฤกษศาสตร์ของข้าวสาลี

         ข้าวสาลีเป็นธัญพืชชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในตระกูลหญ้า(FamilyGramineae)พืชในตระกูลนี้มนุษย์นำมาปลูกเพื่อใช้เมล็ดสำหรับคนหรือสัตว์กินเป็นอาหารการใช ...

ประวัติของข้าวสาลีในประเทศไทย

ประวัติของข้าวสาลีในประเทศไทย

         จากหลักฐานที่ปรากฏคนไทยเริ่มรู้จักใช้แป้งสาลีประกอบอาหารในสมัยกรุงศรีอยุธยาจากจดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยามของบาทหลวงตาชาร์ด เมื่อปี&n ...

การบริโภคข้าวสาลี

การบริโภคข้าวสาลี

         ปริมาณการบริโภคอาหารของคนชาติใดชาติหนึ่งนั้น  ย่อมขึ้นอยู่กับสาเหตุหลายประการเช่นสภาพเศรษฐกิจดินฟ้าอากาศการศึกษาจำนวนพลเมือง  ...

แหล่งปลูกและผลิตผล

แหล่งปลูกและผลิตผล

         ข้าวสาลีมีปลูกอยู่ทั่วโลกแต่เราอาจแบ่งแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญออกเป็นเขตได้ดังนี้คือ          &nb ...

แหล่งกำเนิดข้าวสาลี

แหล่งกำเนิดข้าวสาลี

         จากการสำรวจแหล่งพันธุกรรมของข้าวสาลี  และการขุดซากพืชจากชุมชนโบราณทำให้ทราบว่าแหล่งกำเนิดของข้าวสาลีอยู่ในเขตเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ได้ ...

การควบคุมการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์

การควบคุมการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์

         ประเทศไทยประกาศใช้พระราชบัญญัติพันธุ์พืชเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘และปรับปรุงแก้ไขเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕โดยมีกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิ ...

การขยายเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย

การขยายเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย

         ในประเทศไทยซึ่งการผลิตเมล็ดพันธุ์เพิ่งเริ่มพัฒนาวิธีการผลิตพันธุ์พืชจึงยังเป็นการดัดแปลงและผสมผสานวิธีการต่างๆ   ตามความเหมาะสมข ...

การขยายเมล็ดพันธุ์พืช

การขยายเมล็ดพันธุ์พืช

         การปรับปรุงพันธุ์พืช คือ การปรับปรุงและคัดเลือกให้ได้พันธุ์พืชที่ดี มีคุณลักษณะดีตามที่ต้องการ แต่การที่จะให้พันธุ์พืชพัน ...