แสดง 21 - 30 จาก 103 รายการ

การให้น้ำ

การให้น้ำ

         ข้าวสาลีเป็นพืชที่ไม่สามารถทนต่อสภาพน้ำขัง    หรือดินเปียกชื้นได้ยาวนาน การให้น้ำข้าวสาลีทันทีหลังจากหยอดเมล็ดจึงค่อนข ...

การกำจัดวัชพืช

การกำจัดวัชพืช

         การปลูกข้าวสาลีโดยอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว เกษตรกรจะพึ่งพาได้แต่เพียงเฉพาะน้ำในดินที่จะเหือดแห้งไปเรื่อยๆวัชพืชเป็นตัวสำคัญที่จะแก่งแย่ง ...

การเตรียมเมล็ดพันธุ์

การเตรียมเมล็ดพันธุ์

         เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ต้องมีความงอกไม่ต่ำกว่า๘๐%นำเมล็ดพันธุ์ใส่อ่างแช่ในน้ำสะอาดตากแดดนาน๑๕นาทีเอาเมล็ดขึ้นเกลี่ยบนผ้าใบหรือผ้าพลาสติกตากแดดจน ...

การเลือกพันธุ์ข้าวสาลี

การเลือกพันธุ์ข้าวสาลี

         จะต้องเลือกพันธุ์ข้าวสาลีให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมรวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวสาลีที่เหมาะสำหรับปลูกในประเทศไทยมีดังนี้   & ...

การเจริญเติบโตของธัญพืช

การเจริญเติบโตของธัญพืช

         เราแบ่งการเจริญเติบโตของธัญพืชออกเป็น๓ระยะใหญ่ๆคือ          ๑.ระยะสร้างส่วนของลำต ...

การเจริญเติบโตของข้าวสาลี

การเจริญเติบโตของข้าวสาลี

         โดยทั่วไปแล้วมีการปลูกข้าวสาลีมากในประเทศที่อยู่ในเขตอบอุ่นหรือเขตหนาว ฤดูกาลในเขตภูมิศาสตร์ดังกล่าวมี๔ฤดูคือฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วง&nbs ...