แสดง 61 - 65 จาก 65 รายการ

ส่วนควบคุมกลาง

ส่วนควบคุมกลาง

         ส่วนควบคุมกลางหรือซีพียู(centralprocessingunit;CPU)ของระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยส่วนใหญ่ๆ๓ส่วนคือส่วนคำนวณส่วนควบคุมและส่วนความจำแต่บา ...

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

         คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประมวลผลที่สามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ตามคำสั่งที่ป้อนให้เครื่องไว้ตั้งแต่เริ่มทำงานเครื่องจะทำงานอย่างอัตโน ...

การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์

การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์

         เมื่อได้มีการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์เจริญขึ้นมากจนกระทั่งสามารถนำไปใช้ในกิจการทางธุรกิจได้แล้วจึงมีการจัดลำดับเครื่องคอมพิวเตอร์ออกเป็นรุ่นดั ...

การพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

การพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

         แม้ว่าการพัฒนาที่แท้จริงของเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์จะมีขึ้นได้ไม่นานแต่เครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติได้คิดขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ. ...