แสดง 51 - 60 จาก 65 รายการ

การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจสายการบิน

การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจสายการบิน

         ธุรกิจสายการบินมีความจำเป็นต้องนำคอมพิวเตอร์มาใช้ด้วยเหตุผลหลายประการประการแรกเพื่อให้สามารถให้บริการได้รวดเร็วประการที่๒ เพ ...

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการเงินการธนาคาร

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการเงินการธนาคาร

         ในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานธนาคารนั้นแต่ละธนาคารอาจระบุวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไปเช่นบางธนาคารนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของประ ...

การประยุกต์คอมพิวเตอร์

การประยุกต์คอมพิวเตอร์

         คอมพิวเตอร์คือเครื่องผ่อนแรงหรือเครื่องผ่อนสมองที่ทันสมัย  สามารถนำมาใช้ช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการทำงานต่างๆในทำนองเดีย ...

ภาษาคอมพิวเตอร์

ภาษาคอมพิวเตอร์

         ภาษาคอมพิวเตอร์มีอยู่เป็นจำนวนมากแต่เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ภาษาเดียวคือภาษาเครื่อง (Machinelanguage)ซึ่งเป็นภาษาท ...

ชุดคำสั่งใช้งาน

ชุดคำสั่งใช้งาน

         ชุดคำสั่งใช้งานเป็นชุดคำสั่งที่ทำขึ้นมาเพื่องานนั้นๆอาจจะเป็นชุดคำสั่งสำเร็จรูป(packageprogram)หรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเฉ ...

ตัวแปลชุดคำสั่ง

ตัวแปลชุดคำสั่ง

         ตัวแปลชุดคำสั่งเป็นชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ในการแปลชุดคำสั่งที่ไม่ใช่ภาษาเครื่องให้เป็นภาษาเครื่อง ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเครื่องเช่น ภาษา ...

ชุดคำสั่งควบคุม

ชุดคำสั่งควบคุม

         ชุดคำสั่งควบคุมมีความสำคัญในการควบคุมการทำงานของระบบการรับงานคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเพราะต้องทำหน้าที่หลายประการ ตามขนาดของชุดคำสั่งควบคุมแล ...

ส่วนเตรียมข้อมูล

ส่วนเตรียมข้อมูล

         แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะกำเนิดขึ้นมาไม่นานนักก็ได้เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายทั้งทางราชการรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนเพื่อใช้เป็นเครื่องประมวล ...

ส่วนรับส่งข้อมูล

ส่วนรับส่งข้อมูล

         ส่วนรับส่งข้อมูลเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดในการที่ผู้ใช้เครื่องจะทำการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยส่งคำสั่งและข้อมูลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำตา ...