แสดง 21 - 30 จาก 65 รายการ

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เป็นส่วนประกอบในของเล่น

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เป็นส่วนประกอบในของเล่น

         บริษัททำของเล่นหลายบริษัทได้ผลิตของเล่นที่ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วยในการเล่นเพื่อความสนุกสนานฝึกการตัดสินใจหรือฝึกประสาทโดยผลิตออก ...

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์ของยานพาหนะ

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์ของยานพาหนะ

         ในปัจจุบันได้มีการนำไมโครโพรเซสเซอร์มาควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์ของยานพาหนะเช่นรถยนต์รถไฟและเครื่องบินเป็นต้นโดยควบ ...

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมไฟจราจร

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมไฟจราจร

         การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมสัญญาณไฟจราจรตามทางแยกต่างๆจะช่วยให้สัญญาณไฟจราจรตามทางแยกมีการปิดเปิดสัญญาณไฟเขียวอย่างสัมพันธ์กัน ...

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมเครื่องรับโทรทัศน์

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมเครื่องรับโทรทัศน์

         เครื่องรับโทรทัศน์บางชนิดมีการควบคุมและปรับภาพด้วยไมโครโพรเซสเซอร์ซึ่งทำหน้าที่ปรับภาพให้ชัดปรับความคมและความสว่างของภาพ&nb ...

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ

         โดยทั่วไปเครื่องปรับอากาศทำหน้าที่ปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ  การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าควบคุมจะช่วยทำให้เค ...

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าช่วยผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าช่วยผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล

         ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้นหรือผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงพยาบาล หากได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ได้มีการใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ช่วยในก ...

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ดูแลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ดูแลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน

         ในปัจจุบันได้มีการนำเอาไมโครโพรเซสเซอร์เข้าช่วยในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในห้องฉุกเฉินได้พร้อมๆกันหลายเตียงโดยใช้เคร ...

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย

         ได้มีการใช้เครื่องไมโครโพรเซสเซอร์เพื่อช่วยในการฉีดอินซูลิน(insulin) หรือน้ำตาลโดยอัตโนมัติให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานในปริมาณและเวลาท ...

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าช่วยคนหูหนวก

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าช่วยคนหูหนวก

         โดยอาศัยไมโครโพรเซสเซอร์และหลักการทางสถิติทำให้สามารถสร้างเครื่องมือชนิดหนึ่งเรียกว่า"คริบโอแกรม"(crib-o-gram)ซึ่งสามารถใช้ทดสอบ ...

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าช่วยคนตาบอด

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าช่วยคนตาบอด

         ได้มีการนำเอาเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าช่วยคนตาบอดอ่านหนังสือเครื่องช่วยคนตาบอดอ่านหนังสือมีชื่อว่าเครื่องอ่านเคิร์ซวิล(Kurzweilreadi ...