แสดง 11 - 20 จาก 65 รายการ

ผลกระทบด้านรัฐบาล

ผลกระทบด้านรัฐบาล

         การพัฒนาคอมพิวเตอร์จะมีผลกระทบต่อบทบาทและหน้าที่ของรัฐบาลซึ่งประกอบด้วย             ...

ผลกระทบทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

ผลกระทบทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

         ทางด้านธุรกิจจะได้รับผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ก่อนด้านอื่นเพราะว่าทางธุรกิจต้องมีการแข่งขันกันมากความคล่องตัวในการตัดสินใจความคล่องตัวในการล ...

ผลกระทบทางด้านการศึกษา

ผลกระทบทางด้านการศึกษา

         ระบบการศึกษาเป็นระบบแรกที่สร้างเทคโนโลยีในด้านคอมพิวเตอร์ขึ้นและเป็นสิ่งชักนำให้ส่งผลกระทบไปในงานด้านอื่นๆอีกจำนวนมากในปัจจุบันการศึกษาในระ ...

ผลกระทบทางด้านแรงงาน

ผลกระทบทางด้านแรงงาน

         ผลกระทบทางด้านแรงงานนั้นจะมีต่อประเทศในระยะยาวคือ          ลักษณะงานของผู้บริหารระดับ ...

ผลกระทบโดยทั่วไป

ผลกระทบโดยทั่วไป

         เนื่องจากการพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างรวดเร็วมากแต่การศึกษาการวางนโยบายเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างช้ามากผลที่เกิดขึ้นก็คือจะมีห ...

ผลของการใช้คอมพิวเตอร์

ผลของการใช้คอมพิวเตอร์

         คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่มนุษย์พยายามประดิษฐ์ขึ้นมาใช้ เพื่อช่วยผ่อนแรงและลดขั้นตอนในการทำงานของตนเช่นเดียวกับเครื่องมือ ...

หลักการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

หลักการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

         การทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมประกอบด้วย๒ส่วนใหญ่ๆได้แก่ระบบทางกลของหุ่นยนต์และระบบควบคุมหุ่นยนต์ระบบทางกลหมายถึงส่วนที่เป็นโครงสร้างและ ...

 ประเภทของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ประเภทของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

         หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสามารถจำแนกได้เป็นกลุ่มต่างๆได้๖กลุ่มโดยเรียงลำดับตามความเหมาะสมในการทำงานดังนี้      &nbs ...

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

         หุ่นยนต์อาจแยกได้เป็น๒ประเภทใหญ่ๆคือหุ่นยนต์ใช้ในบ้าน(domesticrobot)และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม(industrialrobot)     & ...