แสดง 1 - 10 จาก 65 รายการ

การใช้ภาษาไทยบนเครื่องคอมพิวเตอร์-ความหวังที่ต้องพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต

การใช้ภาษาไทยบนเครื่องคอมพิวเตอร์-ความหวังที่ต้องพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต

         การใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์เป็นงานที่มีความสำคัญต่อการประมวลผลข้อมูลอยู่มากเพราะข้อมูลที่ใช้ส่วนใหญ่ยังจำเป็นต้องใช้ภาษาไทย งานพัฒนาภา ...

ตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคำไทย

ตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคำไทย

          เมื่อเทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้น  ประจวบกับราคาของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มถูกลงจึงได้มีผู้พัฒนาใ ...

การจัดเรียงคำด้วยคอมพิวเตอร์

การจัดเรียงคำด้วยคอมพิวเตอร์

         การจัดเรียงลำดับคำมีความสำคัญมากต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์  ลองนึกถึงการจัดเก็บบัตรรายการในห้องสมุดบรรณารักษ์จำเป็นต้องจัดเรีย ...

การแสดงผลอักษรไทยด้วยคอมพิวเตอร์

การแสดงผลอักษรไทยด้วยคอมพิวเตอร์

         จากที่กล่าวแล้วในตอนต้นว่ารูปแบบการเรียงพิมพ์ตัวอักษรไทยด้วยคอมพิวเตอร์นั้นมีหลายรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบระบบเครื่องทั้งนี้เพราะตัวอ ...

หลักการของเครื่องพิมพ์

หลักการของเครื่องพิมพ์

         หลักการของเครื่องพิมพ์ที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์มีหลายหลักการหลายเทคโนโลยีแต่ส่วนใหญ่จะใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการทำงานทั้งสิ้นทำให้ลักษณะของร ...

เครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ภาษาไทย

เครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ภาษาไทย

         ในการแสดงผลลัพธ์ข้อมูลภาษาไทยจำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการแสดงผลลัพธ์ภาษาไทยโดยเฉพาะ  ปัจจุบันอุปกรณ์เครื่อง ...

การแสดงผลตัวอักษรไทยบนจอภาพ

การแสดงผลตัวอักษรไทยบนจอภาพ

         ภาพหรือตัวอักษรที่ปรากฏบนจอภาพอาศัยหลักการสร้างจุดเล็กๆเรียงกันโดยแต่ละจุดเล็กๆนี้เรียกว่าพิกเซล(pixel-pictureelement)ความละเอียดของการแ ...

การป้อนข้อมูลและการแสดงผล

การป้อนข้อมูลและการแสดงผล

         การป้อนข้อมูลตัวอักษรไทยพื้นฐานจะใช้แป้นพิมพ์อักษรไทยเหมือนพิมพ์ดีดโดยมีการใช้พิมพ์ตัวอักษรได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษเพื่อให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติง ...

รหัสตัวอักษรไทยที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์

รหัสตัวอักษรไทยที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์

         ความสำคัญของรหัสที่จะใช้ในระบบคอมพิวเตอร์นั้นมิได้ใช้สำหรับแทนตัวข้อมูลที่จะให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังใช้แทนคำสั ...

โครงสร้างของภาษาไทยกับการแสดงผลด้วยคอมพิวเตอร์

โครงสร้างของภาษาไทยกับการแสดงผลด้วยคอมพิวเตอร์

         ในการประมวลผลข้อมูลที่เป็นภาษาไทยหลักพื้ฐานของตัวอักษรไทยแตกต่างกับภาษาอังกฤษเดิมที่ใช้คอพิวเตอร์คือโครงสร้างภาษาไทยมีถึง๔ระดับและไม่มกา ...