แสดง 51 - 60 จาก 85 รายการ

หลักการแบ่งจำพวกของปลา

หลักการแบ่งจำพวกของปลา

           เนื่องจากในโลกเรานี้มีปลาชนิดต่างๆอยู่มากกว่า๒๐,๐๐๐ชนิดนักวิทยาศาสตร์จึงได้หาวิธีการจำแนกแยกชนิดของปลาออกเป็นจำพวกและเป็นชนิดต่าง ...

 ต้นกำเนิดของปลา

ต้นกำเนิดของปลา

         นักวิทยาศาสตร์สามารถสืบหาค้นคว้าเกี่ยวกับต้นกำเนิดของปลาได้โดยการตรวจดูซากปลาโบราณที่ปรากฏในหินชั้นต่างๆและสามารถจะคำนวณอายุความเก่าได้นักวิทย ...

การสืบพันธุ์ของปลา

การสืบพันธุ์ของปลา

         สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเมื่อมีการเจริญเติบโตเต็มวัยแล้วก็จะมีการสืบพันธุ์ทั้งนี้เพื่อให้สิ่งซึ่งมีชีวิตเหล่านั้นสามารถคงอยู่และรักษาพืชพันธุ์ของ ...

ช่วงชีวิตของปลา

ช่วงชีวิตของปลา

         จากหลักฐานที่ปรากฏในรายงานทางวิชาการพบว่าปลาจีนบางชนิดที่เลี้ยงไว้ในบ่อมีอาย มากกว่า๒๐ปีแต่ไม่เกิน๕๐ปีปลาทะเลหลายชนิดในเขตอบอุ่นเช่น ...

การเจริญเติบโตของปลา

การเจริญเติบโตของปลา

         ถ้าปลามีอาหารกินอุดมสมบูรณ์อัตราการเจริญเติบโตก็จะเป็นไปตามปกติและปลาก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในระยะแรกขณะที่ปลายังเล็กอาหารที่ปลาก ...

การหาอาหารและการเจริญเติบโตของปลา

การหาอาหารและการเจริญเติบโตของปลา

         สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำจำต้องได้รับพลังงานเข้าไว้ในร่างกายเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตเช่นการเคลื่อนไหวการซ่อมแซมส่วนของร่างกาย ...

ปลาหายใจหรือไม่

ปลาหายใจหรือไม่

         มีบางคนอาจมีคำถามว่าปลาอยู่ในน้ำจะหายใจได้อย่างไรในเมื่อเวลาเราดำน้ำเรายังต้องกลั้นหายใจในข้อนี้อาจจะชี้แจงได้ว่าปลาก็เหมือนสัตว์บกทั้งหลาย ...

การเคลื่อนไหวและทรงตัวในน้ำของปลา

การเคลื่อนไหวและทรงตัวในน้ำของปลา

         ปลาแหวกว่ายดำน้ำหรือผุดจากระดับลึกขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างรวดเร็วได้ก็โดยอาศัยครีบและกล้ามเนื้อลำตัวเป็นสำคัญปลาที่ว่ายน้ำเร็วเช่นปลาทูหรือปลาท ...