แสดง 31 - 40 จาก 85 รายการ

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งของพลังงาน

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งของพลังงาน

         ดวงอาทิตย์ให้พลังงานแก่โลกในรูปความร้อนและแสงสว่างสิ่งที่มีชีวิตเช่นพืชและสัตว์รับและใช้พลังงานเหล่านี้โดยตรงเช่นพืชใช้แสงแดดในการปรุงอ ...

พลังงานรูปต่างๆ

พลังงานรูปต่างๆ

         ความสามารถที่จะทำงานได้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมเรียกว่าพลังงานเช่นความร้อนเผาโลหะร้อนโลหะยืดออกไปดันหรือกดสิ่งของบางอย่างให้แตกหักได้นี่เรียก ...

ระบบควบคุมป้อนกลับ(Feedback Control System)

ระบบควบคุมป้อนกลับ(Feedback Control System)

         การที่ผลลัพธ์จะส่งอำนาจย้อนกลับไปปรับแต่งสัญญาณกระตุ้นได้นั้นจะต้องอาศัยกระบวนกลไกซึ่งเรียกว่าระบบควบคุมป้อนกลับถ้าไม่ใช่เครื่องอัตโนมัติแล้ว ...

หลักเกณฑ์การทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติ

หลักเกณฑ์การทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติ

         ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบง่ายๆที่รู้จักกันดีได้แก่ลวดฟิวส์ไฟฟ้าในบ้านเราซึ่งทำหน้าที่ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าในตัวอย่างนี้ปริมาณกระแสไฟฟ้าคือค่ ...

ระบบควบคุมอัตโนมัติ

ระบบควบคุมอัตโนมัติ

         เครื่องจักรกลในสมัยเริ่มแรกประกอบด้วยระบบผ่อนแรงและใช้พลังงานกลจากธรรมชาติและสัตว์เลี้ยงการที่เจมส์วัตต์(JamesWatt,ค.ศ.๑๗๓๖-๑๘๑๙)วิศวกรชา ...

แรง

แรง

         คือการกระทำของเทหวัตถุสิ่งหนึ่งต่ออีกสิ่งหนึ่งและพยายามจะขับเคลื่อนสิ่งที่ถูกกระทำไปในทิศทางเดียวกับแรงนั้นเซอร์ไอแซกนิวตัน(SirIsaacNewton ...

พลังงานกล

พลังงานกล

         เครื่องผ่อนแรงไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามต้องการแรงที่จะขับดันให้มันทำงานแรงนี้ได้จากพลังงานกลแรงที่มนุษย์มีอยู่แล้วได้จากกล้ามเนื้อแขนขาซึ่งนับ ...

กำลัง

กำลัง

         คนที่ทำงานเสร็จเร็วเรามักจะพูดว่าเขามีกำลังมากเพื่อความแน่ชัดในการเปรียบเทียบกำลังจึงใช้วิธีวัดหน่วยกำลังด้วยผลงานที่สามารถทำได้ภายในช่วงเวลา ...

งาน

งาน

         การทำงานต้องมีการออกแรงและมีการเคลื่อนที่โดยแรงนั้นสมมุติชายคนหนึ่งแบกหีบห้าใบหนักใบละ๑กิโลกรัมไปเป็นระยะทาง๑๐เมตรแต่เด็กคนหนึ่งแบกหีบ ...

 แรงอัดไฮดรอลิก

แรงอัดไฮดรอลิก

          เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อส่งแรงเรียกว่าเครื่องไฮดรอลิกพฤติการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งของของเหลวที่อยู่ในภาชนะที่ต่อถึงกันคือขณะ ...