แสดง 11 - 20 จาก 85 รายการ

การผสมวง

การผสมวง

         ผสมวงคือการเอาเครื่องดนตรีหลายๆอย่างมาบรรเลงรวมกันแต่การที่จะนำเอาเครื่องดนตรีคนละอย่างมาบรรเลงพร้อมๆกันนี้จะต้องพิจารณาเลือกแต่สิ่งที่มีเสี ...

เครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทย

           ดนตรีคือเสียงเป็นทำนองเพลงหรือจังหวะดนตรีไทยก็สร้างขึ้นตามลักษณะที่คนไทยเห็นงามเห็นเพราะในเรื่องของดนตรีไทยนี้จะแยกอธิบายเ ...

ประวัติการบินของไทย

ประวัติการบินของไทย

         ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในเรื่องการพัฒนาเมื่อโลกเริ่มมีเครื่องบินไทยก็ได้พยายามให้มีบ้างในปีพ.ศ.๒๔๕๔ได้มีผู้นำเอาเครื่องบินแบบออร์วิลล์ไรท ...

 เครื่องบินไอพ่น

เครื่องบินไอพ่น

         คือเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นบ่อเกิดแห่งกำลังผลักดันให้เคลื่อนที่ไปข้ามหน้าการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงภายในเครื่องยนต์จะเกิดก๊าซร้อนมากซึ ...

เครื่องร่อน

เครื่องร่อน

         มีรูปร่างลักษณะคล้ายเครื่องบินแต่ไม่มีเครื่องยนต์โครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆมีน้ำหนักเบามากปีกอาจจะยาวกว่าเครื่องบินธรรมดาลำตัวเล็กเรียวกตามปก ...

 เฮลิคอปเตอร์บินได้อย่างไร

เฮลิคอปเตอร์บินได้อย่างไร

         ได้กล่าวแล้วว่าปีกซึ่งหมุนอยู่เหนือลำตัวด้วยกำลังเครื่องยนต์ทำหน้าที่ให้แรงยกในทิศทางตั้งฉากกับพื้นฉะนั้นเมื่อเร่งเครื่องยนต์ให้ได้จำนวนรอบต่อนา ...

 เฮลิคอปเตอร์

เฮลิคอปเตอร์

         เฮลิคอปเตอร์ไม่ใช้เครื่องบินแต่เป็นอากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศชนิดหนึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นอากาศยานปีกหมุนแต่ไม่ใช่เครื่องบินปีกหมุนเช่นที่หล ...

 เครื่องบินบินได้อย่างไร

เครื่องบินบินได้อย่างไร

         เครื่องบินจะลอยตัวและบินไปได้ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญสี่ประการคือ          ๑.บ่อเกิดแห่งกำล ...

 เครื่องบิน

เครื่องบิน

         ส่วนสำคัญของเครื่องบินอาจแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆได้๒ส่วนคือเค ...

ส่วนประกอบและการทำงานของอากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศ

ส่วนประกอบและการทำงานของอากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศ

         เนื่องจากอากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศที่ใช้มากในปัจจุบันมีเพียง๒ชนิดคือเครื่อง-บินและเฮลิคอปเตอร์ฉะนั้นจะได้กล่าวถึงอากาศยานสองชนิดนี้ต่อไป ...