ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน, บุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน หมายถึง, บุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน คือ, บุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน ความหมาย, บุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน

          บุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยานเนื่องจากท่าอากาศยานเป็นที่รวมของกิจกรรมนานาประเภท ดังนี้จึงมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ท่าอากาศยานขนาดใหญ่จะมีบุคคลที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานนับหมื่นคนต่อวัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยานแบ่งได้เป็น
          ๑. พนักงานของท่าอากาศยาน คือ พนักงานของหน่วยงานที่บริหารท่าอากาศยาน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในท่าอากาศยาน หน่วยงานที่บริหารท่าอากาศยานพาณิชย์ในประเทศไทยมี ๓หน่วยงาน คือ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยบริหารงานท่าอากาศยานกรุงเทพ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานภูเก็ต กรมการบินพาณิชย์ บริหารงานท่าอากาศยานภายในประเทศ และกองทัพเรือบริหารงานท่าอากาศยานอู่ตะเภา
          ๒. ผู้โดยสาร คือ  ผู้ที่เดินทางไปกับเครื่องบิน บุคคลกลุ่มนี้เป็นลูกค้าสำคัญของท่าอากาศยานโดยทั่วไปแบ่งได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ผู้โดยสารขาเข้า และผู้โดยสารขาออก
          ๓. พนักงานของสายการบิน  พนักงานส่วนนี้จะให้บริการและดูแลผู้โดยสารที่เดินทางโดยใช้สายการบินของตน
          ๔. เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ  เป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเครื่องบิน และกรรมวิธีสำหรับผู้โดยสาร เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมต่างๆเป็นต้น
          ๕. ผู้ประกอบการ คือ  ผู้ประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ในท่าอากาศยานเพื่อให้บริการผู้โดยสาร
          ๖. ผู้มาติดต่อรับส่งสินค้า คือ  ผู้ที่ต้องการส่งสินค้าไปยังปลายทางภายในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือรับสินค้าที่ส่งมาทางเครื่องบินซึ่งบุคคลเหล่านี้ต้องดำเนินกรรมวิธีด้านศุลกากรตลอดจนการรับส่งสินค้า
          ๗. ผู้มารับหรือมาส่งผู้โดยสาร  ถึงแม้บุคคลกลุ่มนี้จะไม่ได้อยู่ประจำในท่าอากาศยานแต่ก็เป็นบุคคลสำคัญที่ท่าอากาศยานต้องอำนวยความสะดวกและจัดบริการต่างๆ ให้ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่สาธารณะ
          บุคคลกลุ่มต่างๆ ข้างต้น ยกเว้นพนักงานของท่าอากาศยาน จัดว่าเป็นลูกค้าของท่าอากาศยานทั้งสิ้น ซึ่งทางท่าอากาศยานจะต้องจัดหาสถานที่ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้การดูแลและอำนวยความสะดวกให้ เพื่อให้การดำเนินงานของท่าอากาศยานเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จ


   

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน, บุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน หมายถึง, บุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน คือ, บุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน ความหมาย, บุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 22

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu