ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เขื่อนระบายน้ำ, เขื่อนระบายน้ำ หมายถึง, เขื่อนระบายน้ำ คือ, เขื่อนระบายน้ำ ความหมาย, เขื่อนระบายน้ำ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
เขื่อนระบายน้ำ


          เป็นอาคารทดน้ำหรือเขื่อนทดน้ำที่ต้นน้ำของโครงการชลประทานอีกประเภทหนึ่ง  ซึ่งสร้างขวางลำน้ำสำหรับทดน้ำที่ไหลมาให้มีระดับสูง จนสามารถส่งเข้าคลองส่งน้ำได้ตามปริมาณที่ต้องการในฤดูกาลเพาะปลูกเช่นเดียวกับฝาย  แต่เขื่อนระบายน้ำจะระบายน้ำผ่านเขื่อนไปได้ตามปริมาณที่กำหนดโดยไม่ยอมให้น้ำไหลล้นข้ามเหมือนฝาย    และเมื่อเวลาน้ำหลากมาเต็มที่ในฤดูฝน  เขื่อนระบายน้ำนี้ยังสามารถระบายน้ำให้ผ่านไปได้ทันที

          อาคารของเขื่อนระบายน้ำมีลักษณะเป็นช่องๆสำหรับให้น้ำไหลผ่านไปได้  โดยตลอดความยาวของเขื่อนแบ่งด้วยตอม่อ เขื่อนระบายน้ำแต่ละแห่งจะมีจำนวนกี่ช่อง   และกว้างช่องละเท่าไรนั้น  ย่อมแล้วแต่ปริมาณน้ำสูงสุดที่มีมาในลำน้ำ  ซึ่งจะต้องไหลผ่านไปได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ล้นข้ามเขื่อน และไม่ทำให้ระดับน้ำด้านหน้าของเขื่อนท่วมพื้นที่สองฝั่งลำน้ำมากเกินไป

          ที่ช่องระบายน้ำของเขื่อนทุกช่องจะมีบานประตูปิดไว้ระหว่างตอม่อ  บานประตูทุกบานสามารถยกขึ้นและหย่อนลงได้ทุกระดับตามต้องการ   เมื่อไม่ต้องการให้น้ำไหลผ่านเขื่อน ก็หย่อนบานประตูลงปิดสนิทที่พื้นธรณีของเขื่อนได้   และเมื่อต้องการระบายน้ำผ่านเขื่อน ก็ยกบานประตูขึ้นจากพื้นธรณีเขื่อนให้น้ำไหลลอดบานประตูไป  น้ำจะไหลผ่านได้น้อย   ถ้ายกบานประตูขึ้นเล็กน้อย ในกรณีที่มีน้ำไหลมามาก  และต้องการระบายน้ำผ่านเขื่อนเต็มที่  ก็สามารถยกบานประตูให้สูงขึ้นพ้นระดับน้ำได้บานประตูของเขื่อนระบายน้ำส่วนมากทำด้วยเหล็กมีรูปร่างต่างๆกัน  เช่น  บานรูปสี่เหลี่ยมตั้งตรงและบานสี่เหลี่ยมรูปโค้ง

          เขื่อนระบายน้ำทุกแห่งจะต้องสร้างให้มีลักษณะที่มั่นคงและถาวร  การที่จะสร้างให้ใช้งานได้เพียงชั่วคราว  โดยใช้วัสดุก่อสร้างอะไรก็ได้นั้น ไม่สามารถทำได้    ด้วยเหตุนี้   จึงจำเป็นต้องสร้างเขื่อนระบายน้ำด้วยวัสดุที่มีความคงทนถาวรเป็นหลักเช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก อีกทั้งจะต้องมีการออกแบบโดยใช้หลักวิชาการอย่างถูกต้อง และมีวิธีการก่อสร้างที่ประณีตมากด้วย

          แม้ว่าเขื่อนระบายน้ำมีลักษณะไม่ทึบตันเหมือนฝาย แต่ตัวเขื่อนก็ต้องมีน้ำหนักรวมมากพอที่จะต้านแรงดันของน้ำ  อันเกิดจากความสูงของน้ำที่ถูกทดอัดไว้ ไม่ให้เขื่อนล้มและเลื่อนถอยไป โดยแรงดันของน้ำที่กระทำกับเขื่อนมาจากแรงดันของน้ำที่กระทำกับบานประตูแล้วบานประตูถ่ายแรงทั้งหมดให้แก่ตอม่อสองด้าน โดยที่ตอม่อจะถูกสร้างให้ยึดแน่นกับพื้นล่างของเขื่อน ซึ่งวางบนฐานรากเต็มลำน้ำ   ดังนั้น  ตอม่อทุกต้นและพื้นล่างของเขื่อนจึงต้องมีความหนาและขนาดให้ได้น้ำหนักรวมกันมากพอที่จะต้านแรงดันของน้ำดังกล่าวนั้นได้

          เขื่อนระบายน้ำสามารถสร้างให้ทดน้ำได้สูง และทดน้ำได้ทุกระดับตามต้องการ   นอกจากนี้ ในเวลาน้ำหลากมามากเต็มที่เขื่อนระบายน้ำยังสามารถระบายน้ำให้ผ่านไปได้ทันทีในปริมาณที่มากกว่าฝาย  เมื่อเทียบกับฝายที่มีความยาวสำหรับให้น้ำเท่ากัน    เขื่อนระบายน้ำส่วนใหญ่จึงมีราคาแพง  แต่ก็มีความเหมาะสมดีสำหรับทุกสภาพภูมิประเทศ โดยเฉพาะลำน้ำในบริเวณทุ่งราบ  เช่น  ทุ่งราบภาคกลาง เป็นต้น

          ในกรณีเมื่อยกบานประตูทุกบานขึ้นพ้นระดับน้ำ เพื่อระบายน้ำจำนวนมากที่สุดของลำน้ำให้ผ่านไป ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนความกว้างของช่องระบายน้ำรวมกันทั้งหมด และความสูงของระดับน้ำด้านหน้าเขื่อนถึงธรณีของเขื่อนที่รับบานประตู   จะมีความสัมพันธ์กันตามสูตรการไหลของน้ำข้ามสันฝายดังที่กล่าวมาแล้ว

เขื่อนระบายน้ำ, เขื่อนระบายน้ำ หมายถึง, เขื่อนระบายน้ำ คือ, เขื่อนระบายน้ำ ความหมาย, เขื่อนระบายน้ำ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu