ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ประเภทของกิจการชลประทาน, ประเภทของกิจการชลประทาน หมายถึง, ประเภทของกิจการชลประทาน คือ, ประเภทของกิจการชลประทาน ความหมาย, ประเภทของกิจการชลประทาน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ประเภทของกิจการชลประทาน


          กิจการหรือโครงการชลประทานที่จัดสร้างขึ้นโดยทั่วไปนั้น สามารถจำแนกออกเป็นประเภทต่างๆ ได้หลายรูปแบบ  เช่น
          ได้แก่

          ๒.๑ กิจการชลประทานประเภทอาศัยแรงดึงดูดของโลก ได้แก่ กิจการชลประทานที่มีงานทดน้ำที่แหล่งน้ำ  ซึ่งเป็นต้นน้ำของโครงการชลประทานให้มีระดับสูง  แล้วส่งเข้าไปยังระบบน้ำ เพื่อแจกจ่ายน้ำไปจนทั่วเขตโครงการ  ด้วยแรงที่เกิดจากการมีระดับน้ำต่างกันตามคลองส่งน้ำนั้น  บางโครงการที่มีขนาดใหญ่และต้องการน้ำมาก  ก็อาจจะสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำที่ต้นแหล่งน้ำเพื่อเก็บสำรองน้ำไว้  โดยค่อยๆระบายลงมาให้อาคารทดน้ำที่อยู่ด้านล่างตามความจำเป็น   หรืออาจมีระบบคลองส่งน้ำเชื่อมกับอาคารควบคุมน้ำที่ตัวเขื่อน รับน้ำออกจากเขื่อนเก็บกักน้ำแล้วแจกจ่ายไปให้แก่พื้นที่เพาะปลูกโดยตรงก็ได้

          ๒.๒ กิจการชลประทานประเภทสูบน้ำ หรือใช้แรงอย่างอื่นที่ไม่ได้เกิดจากแรงดึงดูดของโลก   ได้แก่    กิจการชลประทานประเภทที่ใช้วิธีการยกน้ำที่แหล่งน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำ   แล้วส่งไปตามท่อส่งน้ำที่วางเป็นแนวไปสู่พื้นที่เพาะปลูก  ด้วยแรงที่เกิดจากเครื่องยนต์  เช่น  การสูบน้ำเพื่อการชลประทานแบบฝนโปรย เป็นต้น  กิจการชลประทานประเภทนี้เหมาะสำหรับโครงการที่มีขนาดเล็ก หรือโครงการที่ไม่สามารถทำการชลประทานประเภทอาศัยแรงดึงดูดของโลกได้

          ๒.๓ กิจการชลประทานประเภทสูบน้ำ  หรือใช้แรงอย่างอื่นผสมกับการส่งน้ำ ด้วยระบบส่งน้ำที่อาศัยแรงดึงดูดของโลก   ได้แก่ โครงการชลประทานประเภทใช้เครื่องสูบน้ำที่ส่งน้ำไปตามคลองส่งน้ำหรือท่อส่งน้ำ โดยให้น้ำไหลไปเองด้วยแรงดึงดูดของโลก  กิจการชลประทานประเภทนี้ เหมาะสำหรับโครงการที่มีขนาดเล็ก หรือโครงการที่ใช้วิธีการทดหรือเก็บกักน้ำที่ต้นน้ำของโครงการชลประทานไม่ได้

          การแบ่งประเภทของกิจการหรือโครงการชลประทานตามรูปแบบต่างๆ นั้น โดยทั่วไปแล้วจะนิยมแบ่งประเภทตามรูปแบบของการใช้แรงเป็นหลัก  และเรื่องของการชลประทานที่กำลังกล่าวถึงในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มนี้ ก็จะเป็นเรื่องของกิจการชลประทานประเภทที่อาศัยแรงดึงดูดของโลกเป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นกิจการชลประทานที่รู้จักกันแพร่หลายและนิยมสร้างกันทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่มีขนาดเล็ก   หรือ  มีขนาดใหญ่ โดยจะกล่าวเฉพาะในสาระสำคัญทางด้านวิศวกรรมอย่างกว้างๆ

ประเภทของกิจการชลประทาน, ประเภทของกิจการชลประทาน หมายถึง, ประเภทของกิจการชลประทาน คือ, ประเภทของกิจการชลประทาน ความหมาย, ประเภทของกิจการชลประทาน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu