ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การเตรียมดินและเครื่องมือการเตรียมดิน, การเตรียมดินและเครื่องมือการเตรียมดิน หมายถึง, การเตรียมดินและเครื่องมือการเตรียมดิน คือ, การเตรียมดินและเครื่องมือการเตรียมดิน ความหมาย, การเตรียมดินและเครื่องมือการเตรียมดิน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การเตรียมดินและเครื่องมือการเตรียมดิน

          การเตรียมดินมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้โครงสร้างของดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช ทำให้ต้นพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารพร้อมทั้งอากาศได้ดี และเพื่อทำลายวัชพืช โรคพืชบางชนิด ตลอดจนไข่และตัวอ่อนของแมลงบางชนิด การเตรียมดินเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะต้องใช้พลังงานเป็นอย่างมาก
         การแบ่งเครื่องมือในการเตรียมดิน อาจแบ่งได้คร่าวๆ เป็น ๓ ประเภท ตามชนิดของต้นกำลังที่ใช้ดังนี้
         ๑. เครื่องมือเตรียมดินโดยใช้แรงงานคนเช่น จอบ
         ๒. เครื่องมือเตรียมดินโดยใช้แรงงานสัตว์เช่น ไถใช้แรงสัตว์
         ๓. เครื่องมือเตรียมดินโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลัง เช่น รถไถเดินตาม รถแทรกเตอร์เป็นต้น ความสามารถในการทำงานของเครื่องมือได้แสดงไว้ในตาราง

ตารางที่ ๒ ความสามารถในการเตรียมดินโดยใช้เครื่องมือเตรียมดินชนิดต่างๆ

ชนิดของต้นกำลัง เครื่องมือ ความสามารถในการทำงาน ไร่/วัน คน
สัตว์ (ควาย/วัว)
รถไถเดินตาม (๗-๑๐ แรงงม้า)
รถแทรกเตอร์ (๙-๑๒ แรงงม้า)
รถแทรกเตอร์ (๖๐-๗๐ แรงงม้า) จอบ
ไถหัวหมู
ไถหัวหมู
ไถจาน
ไถจาน ๐.๒-๐.๖
๐.๙-๑.๕
๓-๕
๗-๑๐
๔๐-๕๐

          ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุล หัวหน้ากองท่านแรกของกองเกษตรวิศวกรรม ได้ดำเนินการวิจัยหลายโครงการ งานวิจัยที่สำคัญๆ คือ งานวิจัยประดิษฐ์เครื่องมือเตรียมดิน และชลประทาน ซึ่งก็คือ การพัฒนาวิจัยรถแทรกเตอร์หลายแบบ ตั้งแต่แบบมาตรฐาน๔ ล้อ แบบ ๓ ล้อ แบบ ๒ ล้อ ทั้งแบบที่มีที่นั่งขับและแบบไม่มีที่นั่งขับหรือเรียกว่ารถไถเดินตาม
          ผลงานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางคือการพัฒนาต้นแบบรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ซึ่งใช้เครื่องยนต์ตั้งแต่ขนาด ๘.๕ แรงม้า ถึง ๒๕แรงม้า ได้เป็นผลสำเร็จ จนมีคำเรียกผลงานนี้เฉพาะว่า "ควายเหล็ก"
          การวิจัยพัฒนารถไถเดินตาม ๒ ล้อ นั้นเริ่มต้นด้วยเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำขนาด ๖ แรงม้าซึ่งการทดสอบในระยะแรกพบว่า มีจุดอ่อนในเรื่องการทรงตัวและการบังคับควบคุม จึงได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้แบบที่สามารถใช้งานได้ดี และโรงงานเอกชนได้พัฒนาจนใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

การเตรียมดินและเครื่องมือการเตรียมดิน, การเตรียมดินและเครื่องมือการเตรียมดิน หมายถึง, การเตรียมดินและเครื่องมือการเตรียมดิน คือ, การเตรียมดินและเครื่องมือการเตรียมดิน ความหมาย, การเตรียมดินและเครื่องมือการเตรียมดิน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 22

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu