ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ดุลยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ดุลยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง, ดุลยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ, ดุลยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหมาย, ดุลยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ดุลยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างยิ่ง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) นั้นจำเป็นจะต้องสร้างดุลยภาพให้เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการไปอย่างเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือทำความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ ซึ่งจะต้องมีการจัดการทรัพยากรเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่          ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่ทั่วไป ทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ  ล้วนมีความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณหนึ่ง ไม่แต่จะส่งผลกระทบกระเทือนต่อบริเวณนั้นเท่านั้น แต่อาจจะกระทบกระเทือนต่อพื้นที่ใกล้เคียง หรือต่อทรัพยากรอื่นๆ ที่มีอยู่ในบริเวณเดียวกันได้ ดังนั้น ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงควรดำเนินการภายใต้หลักการจัดการและการอนุรักษ์ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ดุลยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ดุลยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง, ดุลยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ, ดุลยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหมาย, ดุลยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 21

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu