ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคม, พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคม หมายถึง, พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคม คือ, พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคม ความหมาย, พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคม คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคม

          ดังกล่าวมาแล้วว่าในสังคมที่สลับซับซ้อนเช่นสังคมในรัฐสมัยใหม่ จำเป็นจะต้องมีกฎหมายออกมามากมาย เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกฎหมายต่างๆ ที่มีอยู่มีทั้งส่วนที่เป็นเรื่องเฉพาะและเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันโดยตรง เช่น           กำหนดให้บุคคลที่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์ ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน (ยกเว้นบุคคลที่ได้รับยกเว้น ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้) การยื่นคำขอทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ไปยื่นเรื่อง ณ ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอในท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ ภายในกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่มีอายุครบกำหนด ๑๕ ปีบริบูรณ์ เมื่อได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว หากมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ผู้ถือบัตรต้องขอเปลี่ยนบัตรภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล อนึ่ง บัตรประจำตัวประชาชนมีอายุ๖ ปี เมื่อบัตรหมดอายุให้ใช้บัตรนั้นต่อไปได้จนถึงวันครบรอบวันเกิด จากนั้นต้องไปขอเปลี่ยนบัตรใหม่ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันครบรอบวันเกิดในกรณีบัตรสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ในสาระสำคัญ ผู้ถือบัตรต้องขอเปลี่ยนบัตรภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่บัตรหาย หรือถูกทำลาย หรือกรณีที่บัตรชำรุด

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคม, พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคม หมายถึง, พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคม คือ, พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคม ความหมาย, พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 18

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu