ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ปัญหาในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะผ้าไทย, ปัญหาในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะผ้าไทย หมายถึง, ปัญหาในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะผ้าไทย คือ, ปัญหาในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะผ้าไทย ความหมาย, ปัญหาในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะผ้าไทย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ปัญหาในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะผ้าไทย

          ศิลปะผ้าทอไทยอันมีประวัติยาวนานและมีความมั่งคั่งหลากหลาย  ซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณจนทุกวันนี้ ตกอยู่ในมือของคนรุ่นเราและรุ่นหลังจะรักษาต่อไป  หน่วยงานหลายๆ หน่วยงานทั้งของรัฐบาลและเอกชน  ต่างก็ช่วยกันดำเนินการรับสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ในเรื่องการศึกษา  ส่งเสริมและพัฒนาศิลปะผ้าทอของไทย อย่างไรก็ตามเท่าที่ได้มีการศึกษา  สำรวจปัญหาต่างๆ พบว่า ยังมีปัญหาในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะการทอผ้าไทยอยู่ดังนี้

          ๑. ศิลปหัตถกรรมในหลายๆ ท้องถิ่นยังถูกละเลย การผลิตศิลปหัตถกรรมกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปไม่มีแหล่งรวมในบางท้องถิ่น
          ๒. ขาดการกระตุ้นหรือประกวดให้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพมากๆ ขึ้น
          ๓. ผู้มีฝีมือเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอย่างอื่น
          ๔. ไม่รักษาคุณภาพให้สม่ำเสมอ เมื่อผ้าทอมือขายดีจะผลิตผ้าที่ด้อยฝีมือมาขายแทน ช่างทอก็มีคุณภาพด้อยลง และมีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆ
         ๕. ช่างฝีมือคุณภาพดีมักทำงานได้ช้าขายยาก เพราะต้องขายราคาแพงให้คุ้มกับเวลา หมดกำลังใจ  ขาดการส่งเสริม  ช่างทอฝีมือดีหลายคนยังไม่มีคนรู้จักและเห็นคุณค่า
          ๖. ช่างฝีมือขาดการแข่งขันทางความคิด
          ๗. การถ่ายทอดทำกันในวงจำกัด ขาดตัวผู้สืบทอดอย่างจริงจังและกว้างขวาง

          กล่าวโดยสรุป คือ การทอตามแบบศิลปะการทอของไทยนั้น ก็เช่นเดียวกับศิลปหัตถกรรมประเภทอื่นๆ คือ ต้องมีการส่งเสริมให้ใช้สอยเป็นประโยชน์ในชีวิตปัจจุบันของสังคมที่มีการผลิตขึ้นเองให้มากขึ้น เพราะหากผู้คนในสังคมไม่นิยมใช้ผ้าทอตามแบบศิลปะของไทย หรือขาดความรู้ในศิลปะการทอไทย ขาดความนิยมยกย่องในฝีมือช่างทอที่มีคุณภาพแล้ว  ศิลปะการทอของไทยก็ยากที่จะสืบทอดต่อไปถึงลูกหลานของเราได้

         ดูเพิ่มเติมเรื่อง ผ้าไทย เล่ม ๑๕

ปัญหาในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะผ้าไทย, ปัญหาในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะผ้าไทย หมายถึง, ปัญหาในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะผ้าไทย คือ, ปัญหาในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะผ้าไทย ความหมาย, ปัญหาในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะผ้าไทย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 21

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu