ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การผลิตน้ำนมดิบ, การผลิตน้ำนมดิบ หมายถึง, การผลิตน้ำนมดิบ คือ, การผลิตน้ำนมดิบ ความหมาย, การผลิตน้ำนมดิบ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การผลิตน้ำนมดิบ

          น้ำนมเป็นอาหารชนิดเดียวของทารกและสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม  ให้ทั้งพลังงานและสารที่สร้างความเจริญเติบโต    ตลอดจนภูมิคุ้มกันโรคแก่ทารก ลูกโคตัวหนึ่งต้องบริโภคประมาณ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
          เมื่อโคตัวเมียอายุได้ประมาณ  ๑๕-๑๘  เดือนก็พร้อมที่จะผสมพันธุ์ ใช้เวลาตั้งท้องประมาณ ๒๖๕-๓๐๐  วัน แล้วแต่พันธุ์โค ในระยะที่แม่โคตั้งท้องจะมีฮอร์โมน เอสโทรเจน (estrogen)   และโพรเจสเทอโรน (progesterone)  กระตุ้นให้กระเปาะ-สร้างน้ำนมเติบโตขยายขนาดขึ้น และทำให้เต้านมโตขึ้น เมื่อใกล้คลอดจะมีฮอร์โมนแล็กโทเจน (lactogen) กระตุ้นให้กระเปาะสร้างน้ำนมเริ่มทำหน้าที่สร้างน้ำนมพร้อมๆ  กันกับขณะที่คลอดลูกทำให้สามารถเลี้ยงลูกโคได้เกือบทันที   แม่โคจะให้น้ำนมหรือมีช่วงเวลาการให้นมประมาณ ๓๐๐ วัน
          หลังจากคลอดลูกได้ ๑-๒ เดือน แม่โคจะเริ่มติดสัตว์และผสมพันธุ์ได้อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น จึงมีเวลาเว้นจากช่วงเวลาการให้นมประมาณ ๓ สัปดาห์ ในตอนปลายของช่วงเวลาการให้นมปริมาณน้ำนมที่ได้จะลดน้อยลงตามลำดับจนหมดไป เนื่องจากลูกโคตัวใหม่ในท้องต้องการอาหารเพิ่มขึ้น เมื่อคลอดลูกโคตัวใหม่แล้ว ก็จะให้นมอีกครั้ง ต่อจากนี้แม่โคจะให้น้ำนมได้อีกประมาณ ๕ ปีโดยในระยะแรกๆ จะให้นมได้ไม่มาก  ปกติ  ช่วงให้นมครั้งที่สามเป็นช่วงเวลาที่ให้นมสูงสุด
         น้ำนมเป็นสารประกอบจากธรรมชาติที่มีส่วนประกอบทางเคมีที่ซับซ้อน กระเปาะสร้างน้ำนมจะสกัดธาตุอาหารต่างๆ จากเลือดที่ไหลผ่านเส้นเลือดฝอยซึ่งพันอยู่โดยรอบ  แล้วเปลี่ยนเป็นส่วนประกอบของน้ำนม มีผู้ประมาณว่าปกติเลือดจะไหลผ่านเต้านมวันละ ๙๐,๐๐๐ กิโลกรัม และเลือดประมาณ ๔๐๐-๘๐๐ กิโลกรัม สามารถสร้างน้ำนมได้ ๑ กิโลกรัม 
         แม่โคจะรู้สึกคัดเต้านมถ้าไม่มีการปล่อยน้ำนมให้ลูกกินหรือไม่ถูกรีดนม เมื่อลูกโคเอาหัวกระทุ้งบริเวณเต้านม ต่อมหมวกไตจะปล่อยฮอร์โมนออกซิโทซิน (oxytocin)  ออกมาทางเส้นเลือด ทำให้เซลล์ประสาทที่พันรอบกระเปาะสร้างน้ำนม  รัดตัวขับน้ำนมออกไปที่ถุงพักน้ำนมฮอร์โมนนี้จะออกฤทธิ์นานประมาณ ๗ นาที
          การรีดนมแบบใช้มือจึงเป็นการเลียนแบบลูกโค    โดยใช้มือกระทุ้งเต้านมก่อน   ซึ่งแม่โคที่ได้รับการฝึกมาแล้วจะปล่อยน้ำนมออกมาให้คนรีดอยู่ประมาณ ๕-๗ นาที ถ้านานกว่านี้ แม่โคจะไม่ให้นม เพราะฮอร์โมนออกซิโทซินหมดฤทธิ์ หรือถ้าแม่โคตกใจ ต่อมหมวกไตจะปล่อยฮอร์โมนอะดรีนาลิน (adrenalin)   ออกมาทำลายออกซิโทซิน ดังนั้นเวลารีดนม คนรีดนมอาจใช้วิธีให้อาหารข้น  เปิดเพลงเบาๆ หรือเปิดโทรทัศน์ให้แม่โคเพลิดเพลินไม่ตกใจง่าย  
         ในฟาร์มโคนมขนาดกลางและขนาดใหญ่อาจต้องใช้เครื่องรีดนม ซึ่งดูดจากหัวนมด้วยระบบสูญญากาศ
         ตามปกติ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจะรีดนมวันละ ๒ ครั้ง คือ ช่วงเช้า และช่วงเย็น  น้ำนมที่ได้มักใส่ถังนมขนาดบรรจุ  ๓๐-๕๐  ลิตร แล้วนำส่งศูนย์รับนมหรือโรงงานแปรรูปนมที่ใกล้เคียงโดยเร็ว ในต่างประเทศ เกษตรกรมักมีเครื่องทำความเย็น ซึ่งสามารถเก็บน้ำนมดิบในระดับอุณหภูมิ ๒-๖ องศาเซลเซียส ไว้ได้ ๓-๔ วัน รอรถขนส่งนมจากโรงงานมารับ
         เมื่อน้ำนมดิบมาถึงโรงงาน  ก็จะนำมาชั่งน้ำหนักและใส่ถังเหล็กกล้าปลอดสนิม มีเครื่องทำความเย็นและฉนวนหุ้มถังเพื่อรักษาอุณหภูมิไม่ให้เกิน ๔ องศาเซลเซียส ภายในถังมีเครื่องกวนไม่ให้ไขมันลอยตัว มีเทอร์โมมิเตอร์ และเครื่องวัดปริมาณน้ำนม
         ศูนย์รับนมหรือโรงงานแปรรูปนมจะมีการตรวจสอบคุณภาพของนม โดยนำตัวอย่างน้ำนมดิบใส่หลอดแก้วแล้วดูสี  ชิมรส  และดมกลิ่น ตรวจสอบความสะอาดและการตกค้างของฝุ่นละอองและสิ่งเจือปน    ตรวจหาปริมาณจุลินทรีย์โดยเมทิลีนบลูและรีซาซูริน (methylene blue and resazurin tests)  ซึ่งปัจจุบัน  ในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยได้ใช้เครื่องมือนับจุลินทรีย์ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบปริมาณไขมันอีกด้วย    การตรวจสอบคุณภาพดังกล่าวทำให้สามารถกำหนดราคาน้ำนมดิบที่แตกต่างกันตามคุณภาพได้

การผลิตน้ำนมดิบ, การผลิตน้ำนมดิบ หมายถึง, การผลิตน้ำนมดิบ คือ, การผลิตน้ำนมดิบ ความหมาย, การผลิตน้ำนมดิบ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu