ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

หลักฐานการเห่เรือในประเทศไทย, หลักฐานการเห่เรือในประเทศไทย หมายถึง, หลักฐานการเห่เรือในประเทศไทย คือ, หลักฐานการเห่เรือในประเทศไทย ความหมาย, หลักฐานการเห่เรือในประเทศไทย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
หลักฐานการเห่เรือในประเทศไทย

          แม้ว่าการเห่เรือจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเสด็จพระราชดำเนินโดย กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งได้ ปรากฏหลักฐานในตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือนางนพมาศไว้ว่า  พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีลอยพระประทีปก็ตาม แต่ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในวรรณกรรมที่แต่ง ขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น  ทำให้สันนิษฐานว่า  การเห่เรือน่าจะมีมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ได้แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเท่าที่ปรากฏหลักฐานแล้วเท่านั้น  คือ

         

          ในสมัยรัตนโกสินทร์มีวรรณคดีที่ได้ กล่าวถึงกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค  คือ  ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวงนิพนธ์โดยเจ้าพระยาพระคลัง (หน)  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารคและทางชลมารค พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  เมื่อครั้งรัชกาลที่ ๓  แต่วรรณคดีทั้งสองเรื่องนี้ มิได้กล่าวถึงการเห่เรือเลย และแม้แต่หนังสือเรื่องอื่นๆ ที่แต่งในสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อนรัชกาลที่ ๔ ก็มิได้กล่าวถึงเห่เรือกระบวนหลวงด้วยเช่นกัน

          บทเห่ในสมัยรัตนโกสินทร์ที่จัดว่าเป็นยอดของบทเห่  คือ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน และว่าด้วยงานนักขัตฤกษ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บทเห่เรือนี้ใช้สำหรับเห่เรือเสด็จประพาส

          ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ บทเห่เรือ ๔ บท  ใช้เป็นบทเห่เรือเล่น  และเห่เรือหลวง สืบทอดเป็นประเพณีต่อมา  คือ นอกจากจะใช้สำหรับเห่ถวายเวลาเสด็จลอยพระประทีปแล้วยังนำมาใช้เห่กระบวนพยุหยาตราถวายผ้าพระกฐินด้วย  จนกลายเป็นประเพณีพระราชพิธีสืบต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยทรงพระราชนิพนธ์บทเห่เรือด้วยพระองค์เอง  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระนิพนธ์ขึ้นใช้ในพระราชพิธีด้วย

          ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรากฏหลักฐานว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคคราวฉลอง ๑๕๐ ปี  กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยใช้บทเห่เรือพระนิพนธ์ ในกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ที่แต่งทูลเกล้าฯ ถวาย  หลังจากนั้นการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคก็ห่างหายไปนานถึง  ๓๐ ปี  เนื่องจากเป็นพระราชพิธีใหญ่และสิ้นเปลืองงบประมาณ   ประกอบกับเรือพระราชพิธีหลายลำชำรุดและเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา จวบจนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูจารีตประเพณีการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคขึ้นใหม่  ใช้บทเห่เรือของเก่าและที่แต่งขึ้นใหม่เพื่อใช้ในโอกาสสำคัญบทเห่เรือในปัจจุบันจึงมีหลายบทซึ่งแสดงให้เห็นประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของบทเห่เรือได้เป็นอย่างดี

หลักฐานการเห่เรือในประเทศไทย, หลักฐานการเห่เรือในประเทศไทย หมายถึง, หลักฐานการเห่เรือในประเทศไทย คือ, หลักฐานการเห่เรือในประเทศไทย ความหมาย, หลักฐานการเห่เรือในประเทศไทย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 30

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu