ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ประโยชน์ของโบราณสถานและโบราณวัตถุ, ประโยชน์ของโบราณสถานและโบราณวัตถุ หมายถึง, ประโยชน์ของโบราณสถานและโบราณวัตถุ คือ, ประโยชน์ของโบราณสถานและโบราณวัตถุ ความหมาย, ประโยชน์ของโบราณสถานและโบราณวัตถุ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ประโยชน์ของโบราณสถานและโบราณวัตถุ

          กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และความคิดเห็นของ  ม.ล. ปิ่นมาลากุล เกี่ยวกับประโยชน์ของโบราณสถานและโบราณวัตถุ สรุปได้ดังนี้
         
          ๑. แสดงความเป็นมาของประเทศ

          ๒. เป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของคนในชาติ
 
          ๓. เป็นสิ่งที่โยงเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกัน
 
          ๔. เป็นสิ่งที่ใช้อบรมจิตใจของคนในชาติได้
 
          นั่นเป็นทัศนะของพระมหากษัตริย์ที่ทรง
   
          เป็นนักพัฒนาเต็มพระองค์ต่อการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ  เมื่อเกือบ  ๓๐ ปีมาแล้ว ในขณะที่พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งยังใช้กันมาจนทุกวันนี้ ไม่ได้แสดงเจตนารมณ์ของกฎหมายให้ชัดเจนอย่างที่ปรากฏในพระราชดำรัสเลยว่า โบราณสถานและโบราณวัตถุสำคัญอย่างไร จึงต้องช่วยกันอนุรักษ์ และการอนุรักษ์นั้นเป็นหน้าที่ของประชาชนทั่วไปด้วยหรือไม่ เหมือนที่กฎหมายคุ้มครองสมบัติวัฒนธรรมของประเทศอื่นบางประเทศเขาระบุไว้
         
          ในปัจจุบัน เมื่อทรัพยากรของโลกเหลือน้อยลง และวิชาการก้าวหน้าขึ้นสิ่งที่เคยคิดกันว่ามีประโยชน์แต่เพียงนามธรรมอย่างโบราณสถานและโบราณวัตถุนั้น กลับสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ และอาจดีกว่า "สินค้า" บางประเภทด้วยซ้ำไป  เพราะมีระยะเวลาใช้ประโยชน์ที่เรียกกันว่า  ชีวิตทางเศรษฐกิจ ยาวนานกว่าสินค้าประเภทอื่น ๆ
          ตัวอย่างการสร้างสาธารณูปโภคบางอย่างเช่น  เขื่อน  ซึ่งอาจต้องลงทุนหลายพันหลายหมื่นล้านในการก่อสร้างและบำรุงรักษา ให้ใช้งานได้ไปตลอดชีวิตของมันประมาณ  ๑๐๐-๒๐๐  ปีในขณะที่โบราณวัตถุและโบราณสถาน  มีอายุใช้งานได้เกือบตลอดไป  ดังจะเห็นได้ว่าบางสถานที่และวัตถุบางชิ้นมีอายุหลายร้อยถึงหลายแสนปีมาแล้ว
 
         ประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วโลก ได้หันมาฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมให้คงอยู่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของประเทศ  เป็นเกียรติและความภาคภูมิใจ ไม่ให้ประเทศอื่น ๆ  ดูถูกว่าเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อน เพราะไม่มีประวัติศาสตร์ของตนเอง และเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยการจัดการโบราณสถานและโบราณวัตถุให้เป็นธุรกิจอย่างหนึ่ง คือ "การท่องเที่ยววัฒนธรรม"
ทำรายได้ให้แก่ท้องถิ่นที่มีมรดกวัฒนธรรมดังกล่าว และแก่ประเทศชาติโดยส่วนรวมเป็นอันมาก ทั้งนี้เพราะเหตุว่า การคมนาคมในโลกปัจจุบันดีมาก การติดต่อกันและกันสะดวกขึ้นรสนิยมในเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคจึงคล้าย ๆกัน  แต่มีสิ่งของประเภทเดียวที่ไม่เหมือนกันก็คือ  "มรดกวัฒนธรรม"  ที่แสดงเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ จึงเป็น "สินค้า" ที่ดึงดูดคนให้เข้าไปเยี่ยมชม

         โบราณสถานและโบราณวัตถุ  เป็น  "สินค้า" ที่มีคุณสมบัติล้ำเลิศกว่าสินค้าประเภทอื่น ๆเพราะว่าเราจัดการให้คนจ่ายเงิน "ซื้อ" ความรู้อย่างเดียว เขาไม่ได้เอาตัวสินค้าไปด้วย ธุรกิจประเภทนี้จึงเป็นธุรกิจที่ทำรายได้เหนือกว่าธุรกิจประเภทอื่น ๆ เพราะไม่ได้เบียดบังเอาโบราณสถานและโบราณวัตถุ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมบัติของคนทุกคนในชาติไปขายเอารายได้เป็นของตัวเองอย่างธุรกิจค้าโบราณวัตถุที่ทำกันเป็นล่ำเป็นสัน ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายอย่างทุกวันนี้

          รายได้จากการท่องเที่ยววัฒนธรรมมาจากกิจกรรมหลายอย่าง ไม่ใช่ค่าเข้าชมอย่างเดียว แต่เป็นค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าพักแรม ค่าซื้อของที่ระลึก และค่าบริการต่าง ๆซึ่งรวมแล้วนักท่องเที่ยวแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายไม่น้อยเลย  แต่ละประเทศจึงระดมปรับปรุงโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบอุทยานประวัติศาสตร์บ้าง  หรือเป็นโบราณสถานโดด ๆบ้าง จนเกิดปัญหาขึ้นในหลายประเทศที่ดำเนินการไปโดยที่ยังไม่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณ  ตลอดจนหลักการและแนวทางเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  ซึ่งต้องฝึกฝนเล่าเรียนให้เข้าใจถ่องแท้ก่อน ความไม่พร้อมทำให้โบราณสถานหลายแห่งกลายเป็นปัจจุบันสถานไปอย่างน่าเสียดาย

ประโยชน์ของโบราณสถานและโบราณวัตถุ, ประโยชน์ของโบราณสถานและโบราณวัตถุ หมายถึง, ประโยชน์ของโบราณสถานและโบราณวัตถุ คือ, ประโยชน์ของโบราณสถานและโบราณวัตถุ ความหมาย, ประโยชน์ของโบราณสถานและโบราณวัตถุ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 16

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu