ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การสังคายนาหรือสังคีติ, การสังคายนาหรือสังคีติ หมายถึง, การสังคายนาหรือสังคีติ คือ, การสังคายนาหรือสังคีติ ความหมาย, การสังคายนาหรือสังคีติ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การสังคายนาหรือสังคีติ

          คำว่า  สังคายนาและสังคีติ เป็นคำภาษาบาลีแปลอย่างเดียวกันว่า "การสวดพร้อมกัน"เป็นคำที่ใช้แทนกันได้  การสวดพร้อมกันหมายความว่า เมื่อรวบรวมเรียบเรียงถ้อยคำที่เคยท่องจำกันมาให้เป็นหมวดหมู่เรียบร้อยดีแล้วก็มีการท่องจำและการสวดพร้อมกันเพื่อเป็นหลักฐานสืบไป แต่ความหมายของการสังคายนาหรือสังคีติในทางปฏิบัติกว้างมากกว่าเพียงการสวดพร้อมกันตามคำแปล เพราะหมายรวมไปถึงการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชี้ให้เห็นว่าที่ถูกตามคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาควรเป็นอย่างไร  เสร็จแล้วจึงมีการทบทวนคำสั่งสอน

นั้น ๆ ซึ่งท่องจำกันมาหรือจารึกมาแต่อดีต และรวมไปถึงการชำระ  สอบทาน  จดจารึก หรือจัดพิมพ์พระไตรปิฎกด้วย และเพื่อจะให้การใช้ถ้อยคำหมดปัญหา  บางครั้งท่านก็ใช้คำว่า  การ-สังคายนาตรวจชำระพระไตรปิฎก ขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยย่อดังนี้
          สังคายนาครั้งที่  ๑  ทำในประเทศอินเดียภายหลังพุทธปรินิพพานประมาณ ๓ เดือน ปรารภการกล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัยของภิกษุรูปหนึ่งแล้วได้มีการรวบรวมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา โดยให้ท่านผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะซึ่งได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้า เป็นผู้รวบรวมฝ่ายพระธรรมและฝ่ายพระวินัย ซึ่งเรียกสั้น ๆ ว่าพระธรรมวินัย ท่องจำนำสืบต่อกันมา อันถือว่าเป็นต้นเรื่องของพระไตรปิฎก
          สังคายนาครั้งที่  ๒ ทำในประเทศอินเดีย ภายหลังพุทธปรินิพพานประมาณ ๑๐๐ปี ปรารภการประพฤติย่อหย่อนผิดพระวินัยของภิกษุกลุ่มหนึ่ง  ซึ่งเรียกรวมกันว่า  ภิกษุวัชชีบุตร(บุตรของชาววัชชี) แล้วจึงมีการทบทวนพระธรรมวินัย
          สังคายนาครั้งที่ ๓ ทำในประเทศอินเดียภายหลังพุทธปรินิพพาน ๒๓๕ ปี ปรารภนักบวชนอกพระพุทธศาสนาปลอมบวชอาศัยพระพุทธศาสนาหาเลี้ยงชีพ แต่กลับสั่งสอนลัทธิศาสนาอื่น เมื่อชำระจับสึกนักบวชเหล่านั้นแล้ว จึงได้มีการรวบรวมทบทวนพระธรรมวินัยแยกเป็นพระไตรปิฎกคือ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก

การสังคายนาหรือสังคีติ, การสังคายนาหรือสังคีติ หมายถึง, การสังคายนาหรือสังคีติ คือ, การสังคายนาหรือสังคีติ ความหมาย, การสังคายนาหรือสังคีติ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 16

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu