ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การป้องกันปัญหายาเสพติด, การป้องกันปัญหายาเสพติด หมายถึง, การป้องกันปัญหายาเสพติด คือ, การป้องกันปัญหายาเสพติด ความหมาย, การป้องกันปัญหายาเสพติด คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การป้องกันปัญหายาเสพติด

          การป้องกันเป็นมาตรการที่ใช้สำหรับผู้ที่อาจจะเกิดเป็นปัญหาในอนาคต  แต่ยังไม่ได้เป็นปัญหาในปัจจุบัน แตกต่างจากการรักษาซึ่งเป็นมาตรการสำหรับผู้ที่ติดยาแล้ว  โดยที่การบำบัดรักษาทำได้ลำบากและได้ผลไม่ดีนัก การป้องกันจึงเป็นมาตรการที่สำคัญที่สุด
          สาเหตุของปัญหายาเสพติดแตกต่างกันในสังคมหรือชุมชนต่างๆ  การป้องกันที่เหมาะสมจึงย่อมต้องแตกต่างกันไปด้วย นอกจากนี้กลุ่มบุคคลเป้าหมายของมาตรการป้องกัน  ย่อมมีสภาพด้านบุคลิกภาพและสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องเลือกมาตรการป้องกันที่เหมาะสม มาตรการบางอย่างที่เหมาะสมกับคนกลุ่มหนึ่ง อาจกลายเป็นโทษสำหรับคนกลุ่มอื่นได้ ยังไม่มีมาตรการใดอย่างเดียวที่ใช้ได้ผลกับคนทุกกลุ่ม
          มาตรการป้องกันอาจแบ่งได้เป็น การป้องกันปฐมภูมิ หรือมาตรการสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นปัญหาหรือยังไม่ได้ติดยา  โดยมีเป้าหมายที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น กับการป้องกันทุติยภูมิ หรือการป้องกันผู้ที่เคยติดยา และได้รับการบำบัดรักษาจนหยุดยาได้แล้วไม่ให้กลับไปใช้ยาอีก          การป้องกัน  และปราบปรามการลักลอบผลิตนำเข้า ขนย้าย หรือจำหน่ายจ่ายแจกยาเสพติด ย่อมมีความสำคัญในการทำให้ยาหายากขึ้น โอกาสที่คนจะไปติดยาจะได้น้อยลง
          โดยที่ความพยายามที่จะให้มีคนติดยา เพื่อให้มีความต้องการและตลาดสำหรับยาเสพติดชนิดหนึ่งๆนั้นมีส่วนในการทำการระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงกว้างขวางขึ้นได้ และกระบวนการค้ายาเสพติดเป็นอาชญากรรมที่มีระบบอิทธิพลและเงินทุนมาก ทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ  มาตรการในการปราบปรามจึงทำได้ยาก และประสบปัญหามากเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามอาจถูกปองร้าย และได้รับอันตรายได้ หรืออาจถูกอิทธิพลทางการเงินหรืออื่นๆ ทำให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบขึ้นได้ ระบบงานและเทคนิควิธีการในการรักษากฎหมายก็มีความสำคัญ
          สำหรับยาเสพติดให้โทษที่กฎหมายห้ามการผลิตนำเข้า และจำหน่ายโดยเด็ดขาดนั้น  ตำรวจ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ส่วนวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และยาเสพติดที่ยังใช้เป็นยารักษาโรคนั้นการควบคุมเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

การป้องกันปัญหายาเสพติด, การป้องกันปัญหายาเสพติด หมายถึง, การป้องกันปัญหายาเสพติด คือ, การป้องกันปัญหายาเสพติด ความหมาย, การป้องกันปัญหายาเสพติด คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu