ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การจัดเรียงคำด้วยคอมพิวเตอร์, การจัดเรียงคำด้วยคอมพิวเตอร์ หมายถึง, การจัดเรียงคำด้วยคอมพิวเตอร์ คือ, การจัดเรียงคำด้วยคอมพิวเตอร์ ความหมาย, การจัดเรียงคำด้วยคอมพิวเตอร์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การจัดเรียงคำด้วยคอมพิวเตอร์

          การจัดเรียงลำดับคำมีความสำคัญมากต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์   ลองนึกถึงการจัดเก็บบัตรรายการในห้องสมุดบรรณารักษ์จำเป็นต้องจัดเรียงบัตรรายการไว้ให้ผู้ค้นหาใช้งานได้สะดวก การจัดเรียงมักจะจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรตามกฎเกณฑ์ของพจนานุกรม  เพื่อให้ผู้คุ้นเคยกับระบบการจัดเรียง สามารถทำการเลือกข้อมูลไปใช้ได้ง่าย
          สำหรับการประมวลผลข้อมูลภาษาไทยก็เช่นเดียวกันกับการประมวลผลข้อมูลภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นจะต้องมีการจัดเรียงคำ เช่น การจัดลำดับรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ การจัดทำรายการซื้อหนังสือ การจัดทำรายการบัตรคนไข้ การจัดทำบัตรประชาชน  ฯลฯ การใช้ภาษาไทยจึงเกี่ยวข้องกับการจัดเรียงคำอยู่มิใช่น้อย
          ในการจัดเรียงคำด้วยคอมพิวเตอร์ จะมีปัญหาแตกต่างจากการจัดเรียงคำของภาษาอังกฤษมาก ทั้งนี้เพราะรหัสแอสกีที่แทนคำอักษรภาษาอังกฤษนั้น  ได้จัดเรียงลำดับไว้อย่างถูกต้องแล้ว เช่น A มาก่อน  B   P  มาก่อน Qหรือ A มาก่อน a  ดังนั้นจึงสามารถนำข้อมูลที่เก็บไว้มาจัดเรียงคำด้วยคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงโดยไม่มีปัญหาใดๆ เช่น
            Bagdad  มาก่อนคำว่า  Bangkok
            ant    มาก่อนคำว่า  art
          การจัดเรียงคำโดยเฉพาะอาศัยการแทนตัวเลขตามรหัสแอสกีลงไปคำต่อคำ แล้วเปรียบเทียบค่าจำนวนตัวเลขโดยตรง จะเห็นว่าวิธีการที่จัดเรียงไม่ยาก  แต่สำหรับภาษาไทยมีปัญหาต่อการจัดเรียงอยู่ไม่น้อยทีเดียว เพราะไม่ว่าจะกำหนดรหัสภาษาไทยด้วยวิธีการใด ก็ไม่สามารถจัดเรียงค่าได้โดยตรงเหมือนอักษรภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้เพราะโครงสร้างการจัดเรียงภาษาไทยใช้กฎเกณฑ์พิเศษ เช่น คำว่า เกลืออยู่ในหมวด "ก" มิได้อยู่ในหมวด "เ"  คำว่า  เส  และเก   มิได้อยู่ในหมวดเดียวกัน เส จะอยู่กลุ่ม ส  เก  จะอยู่กลุ่ม ก  นอกจากนี้ ภาษาไทยยังมีวรรณยุกต์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดเรียงด้วย  เช่น  แห่ง  กับ  แหง่  คำว่า  แหง่ต้องเรียงลำดับก่อน แห่ง คำว่า  ข่อน มาก่อน ข้อน
          โครงสร้างการจัดเรียงลำดับของภาษาไทย จึงใช้วิธีการแยกกลุ่มคำอักขระออกเป็น ๓ กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะเรียงน้ำหนักเฉพาะในกลุ่มของตนเท่านั้น กลุ่มทั้งสามประกอบด้วย
          กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ กลุ่มวรรณยุกต์ และอักษรพิเศษที่ประกอบด้วยอักขระเหล่านี้ เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก ดังนี้   ฯ  ๆ    ็    ่     ้     ๊    ๋    ์
          กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ สระต่างๆ เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก ดังนี้  ะ   า    ำ      ิ      ี       ึ       ื      ุ       ู   เ    แ   โ   ใ  และ ไ
          กลุ่มที่ ๓ ได้แก่ พยัญชนะทั้งหมด รวมทั้งตัว   ฤ   ฤๅ   ฦ  ฦๅ เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก  ดังนี้ ก   ข   ฃ   ค   ฅ   ฆ   ง    จ.....ย  ร  ฤ  ฤๅ  ล  ฦ  ฦๅ ว...ฮ
          การจัดเรียงคำด้วยคอมพิวเตอร์จึงใช้วิธีการจัดเรียงกันในกลุ่ม โดยกลุ่มที่ ๓ มีลำดับน้ำหนักสูงสุด กลุ่มที่ ๑ มีน้ำหนักเบาสุด เช่น คำทุกคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร ข จะมีน้ำหนักมากกว่าคำที่ขึ้นต้นด้วย ก รวมกับคำในกลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๒ เช่น ก้อน ก็ ก่อน...
         ดังนั้นการจัดเรียงคำภาษาไทย จึงเป็นขบวนการที่ได้มีการพัฒนากันมาโดยนักคอมพิวเตอร์ชาวไทย จนปัจจุบันสามารถจัดเรียงคำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดเรียงคำด้วยคอมพิวเตอร์, การจัดเรียงคำด้วยคอมพิวเตอร์ หมายถึง, การจัดเรียงคำด้วยคอมพิวเตอร์ คือ, การจัดเรียงคำด้วยคอมพิวเตอร์ ความหมาย, การจัดเรียงคำด้วยคอมพิวเตอร์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 11

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu