ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ผลกระทบด้านรัฐบาล, ผลกระทบด้านรัฐบาล หมายถึง, ผลกระทบด้านรัฐบาล คือ, ผลกระทบด้านรัฐบาล ความหมาย, ผลกระทบด้านรัฐบาล คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ผลกระทบด้านรัฐบาล

          การพัฒนาคอมพิวเตอร์จะมีผลกระทบต่อบทบาทและหน้าที่ของรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย
            ๑) การป้องกันประเทศ และการรักษาความสงบเรียบร้อย รัฐบาลจึงต้องมีการดำเนินการด้านการทหารตำรวจ ทะเบียนราษฎร์ การออกกฎหมาย และการพิจารณาคดี เป็นต้น
            ๒) การอนามัย มีการวางมาตรการป้องกันโรคระบาด ควบคุมอาหาร และการรักษาพยาบาล
            ๓) การศึกษา เพื่อผลิตแรงงานในการพัฒนาประเทศ
            ๔) การให้บริการ เช่น การไปรษณีย์ การโทรศัพท์ การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาจังหวัด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
            ๕) การหารายได้ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการของรัฐบาลด้านต่างๆ ได้แก่ การเก็บภาษีแบบต่างๆ
            ๖) สวัสดิการ ได้แก่ การจัดการรักษาพยาบาลให้ข้าราชการและผู้ป่วยอนาถา สวัสดิการด้านการศึกษาแบบต่างๆ เป็นต้น
            ๗) การวางแผนและพัฒนาประเทศ  ทั้งนี้รวมไปถึงการวางนโยบายการควบคุม ได้แก่ การวางแผนพัฒนาประเทศ การวางนโยบายการผลิตด้านแรงงาน ด้านอาชีพ ด้านเกษตรกรรม และด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น
          จะเห็นว่าหน้าที่ทุกอย่างของรัฐบาล ถ้าจะทำให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นจะต้องนำคอมพิวเตอร์มาช่วยดำเนินการ ซึ่งจะส่งผลกระทบในภาครัฐบาลเป็นอย่างมากพอจะสรุปได้ดังนี้          การดำเนินการเพื่อติดตามและป้องกันโรคต่างๆ นั้นคอมพิวเตอร์สามารถช่วยงานเหล่านี้ได้ โรงพยาบาลของรัฐจึงจำเป็นต้องนำคอมพิวเตอร์มาช่วย และเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการดำเนินการสูงสุด จึงจำเป็นต้องสร้างขอบข่ายของงานต่อถึงกัน ในรูปของการสร้างคลังข้อมูลที่จะใช้ร่วมกันได้ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้คือ ถูกบังคับให้ทำงานในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องปัญหาข้อมูลบางด้านหายไป ข้อมูลของตนอาจใช้ผิดพลาดถ้าหากรัฐบาลไม่ได้มีการเตรียมการไว้ดีเพียงพอ

ผลกระทบด้านรัฐบาล, ผลกระทบด้านรัฐบาล หมายถึง, ผลกระทบด้านรัฐบาล คือ, ผลกระทบด้านรัฐบาล ความหมาย, ผลกระทบด้านรัฐบาล คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 11

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu