ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจสายการบิน, การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจสายการบิน หมายถึง, การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจสายการบิน คือ, การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจสายการบิน ความหมาย, การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจสายการบิน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจสายการบิน

          ธุรกิจสายการบินมีความจำเป็นต้องนำคอมพิวเตอร์มาใช้ด้วยเหตุผลหลายประการ ประการแรก เพื่อให้สามารถให้บริการได้รวดเร็ว ประการที่ ๒  เพื่อแข่งขันกับสายการบินอื่นๆ และประการที่ ๓  เพื่อรักษาความปลอดภัยในการบิน โดยช่วยให้สามารถตรวจสอบสภาพเครื่องบินและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องแน่นอนและสม่ำเสมอ
          ธุรกิจที่มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ อาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ ๓ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑  ผู้โดยสาร ประเภทที่ ๒  สินค้าพัสดุภัณฑ์ และประเภทที่ ๓  บริการอื่นๆ เช่น ครัวการบิน สินค้าปลอดภาษีและบริการรับส่งผู้โดยสารภาคพื้นดิน เป็นต้น
          ระบบบริการผู้โดยสารอาจจะเริ่มด้วยระบบบันทึกตารางการบิน ซึ่งบันทึกและเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเที่ยวบิน เส้นทางบิน เวลาออกและเวลาถึง จำนวนที่นั่งซึ่งสามารถขายได้ และอื่นๆ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบงานสำรวจที่นั่งผู้โดยสาร ระบบงานสำรวจระวางบรรทุก และระบบตรวจรับผู้โดยสาร เป็นต้น
          ระบบบริการและโดยสาร อาจจะแยกเป็นระบบงานสำรวจที่นั่งผู้โดยสาร ระบบควบคุมการสำรองที่นั่ง ระบบพิมพ์ตั๋วอัตโนมัติ ระบบสำรองห้องพักโรงแรม ระบบชำระค่าโดยสารด้วยบัตรเครดิต ระบบจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติระบบสำรองที่นั่งกลุ่มท่องเที่ยว และระบบติดตามกระเป๋าและสัมภาระ  เป็นต้น
          ระบบงานขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ อาจจะประกอบด้วยระบบจัดสรรและควบคุมระวางบรรทุก ระบบสำรองระวางบรรทุก ระบบตรวจรับสินค้า ระบบควบคุมคลังเก็บสินค้า ระบบตระเตรียมขนส่งสินค้า ระบบงานสินค้าขาเข้าและ ระบบควบคุมและติดตามอุปกรณ์ขนส่ง เป็นต้น
          ระบบครัวการบิน เป็นระบบซึ่งช่วยให้การดำเนินงานครัวการบินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเก็บข้อมูลของลูกค้าว่าใครต้องการอาหารอะไรพิเศษหรือไม่  เก็บข้อมูลตารางบินของแต่ละรายการบินที่มาใช้บริการ   รายการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน สูตรและวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหาร ทั้งนี้เพื่อคำนวณต้นทุนในการผลิตและตั้งราคาวิเคราะห์คาดการสั่งซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอแก่ความต้องการอำนวยความสะดวกในการจัดการและควบคุมวัตถุดิบ  อุปกรณ์และเครื่องมือ ตั้งแต่การจัดซื้อ การเบิกจ่ายและรับของไปจนถึงการบรรจุและขนย้ายไปยังเครื่องบิน เป็นต้น
          ระบบงานสินค้าปลอดภาษี เป็นระบบเพื่อช่วยจัดการและควบคุมการเบิกจ่าย จัดหาสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า บันทึกยอดขาย ตัดบัญชี และทำสถิติรายงานต่างๆ เสนอผู้บริหาร เป็นต้น
          บริการรับส่งผู้โดยสารภาคพื้นดิน เป็นระบบเพื่อช่วยให้การบริหารการใช้รถโดยสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเก็บประวัติการใช้และการซ่อมของรถแต่ละคัน ระยะทางและเชื้อเพลิงที่ใช้ในการรับส่งแต่ละเที่ยว ควบคุมการเบิกจ่าย และจัดซื้ออะไหล่สำหรับการซ่อม เป็นต้น

 

การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจสายการบิน, การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจสายการบิน หมายถึง, การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจสายการบิน คือ, การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจสายการบิน ความหมาย, การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจสายการบิน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 11

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu