ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ปริมาณของเสียที่เป็นอันตราย, ปริมาณของเสียที่เป็นอันตราย หมายถึง, ปริมาณของเสียที่เป็นอันตราย คือ, ปริมาณของเสียที่เป็นอันตราย ความหมาย, ปริมาณของเสียที่เป็นอันตราย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ปริมาณของเสียที่เป็นอันตราย

          ของเสียที่เป็นอันตรายอาจมีได้หลายลักษณะ เช่น อยู่ในรูปของกากน้ำมัน กากตะกอน สารอินทรีย์ หรือสารอนินทรีย์ สารตัวทำละลาย สารที่มีฤทธิ์เป็นกรด-ด่าง  ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเสื่อมคุณภาพ หรือของเสียที่ติดเชื้อโรค  เป็นต้น  กิจกรรมต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านอุตสาหกรรม ชุมชนเกษตรกรรม และอื่น ๆ อาจผลิตของเสียที่เป็นอันตรายเหล่านี้ออกมาในรูปลักษณะและปริมาณที่ต่างกันออกไป    ปัจจุบันมีของเสียที่เป็นอันตรายประเภทต่าง ๆ ถูกผลิตขึ้นจากกิจกรรมข้างต้น
กระจัดกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศประมาณปีละเกือบ ๑ ล้านตัน โดยประมาณร้อยละ ๗๕ ของของเสียจำนวนนี้ถูกผลิตขึ้นในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในอนาคตคาดว่าปริมาณของเสียที่เป็นอันตรายเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นหลายเท่า  สาเหตุที่ปริมาณของเสียที่เป็นอันตรายมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้เนื่องจากประเทศไทยกำลังเปลี่ยนรูปแบบจากประเทศเกษตรกรรมมาเป็นประเทศอุตสาหกรรม   ทำให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก  ส่งผลให้มีการนำสารอันตรายต่าง ๆ  มาใช้ในขบวนการผลิตมากขึ้น  รวมทั้งปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีของเสียในรูปใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งบางชนิดก็มีความเป็นพิษสูงทำให้ต้องใช้วิธีกำจัดที่ยุ่งยากซับซ้อนตลอดจนเกิดปัญหาในการเก็บรวบรวมและกำจัดเป็นอย่างมาก

ปริมาณของเสียที่เป็นอันตราย, ปริมาณของเสียที่เป็นอันตราย หมายถึง, ปริมาณของเสียที่เป็นอันตราย คือ, ปริมาณของเสียที่เป็นอันตราย ความหมาย, ปริมาณของเสียที่เป็นอันตราย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu