ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์, ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ หมายถึง, ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ คือ, ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ความหมาย, ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

          คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประมวลผลที่สามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว  ตามคำสั่งที่ป้อนให้เครื่องไว้ตั้งแต่เริ่มทำงาน เครื่องจะทำงานอย่างอัตโนมัติ  จนสำเร็จลุล่วงไปตามต้องการ เครื่องสามารถคำนวณได้ทั้งบวก ลบ คูณ หารไปจนถึงการคำนวณที่ยุ่งยาก นอกจากนี้ เครื่องสามารถเก็บข้อมูล คำสั่ง และผลลัพธ์ไว้ได้  สามารถเปรียบเทียบตัวเลขว่าเท่ากันหรือไม่  ตรวจสอบเครื่องหมายว่าเป็นบวกหรือลบ  สามารถย้ายข้อมูลไปได้ทั่วส่วนความจำ  สามารถป้อนข้อมูลใหม่  ชุดคำสั่งใหม่  สามารถนำเอาข้อมูลออกมาจากส่วนความจำเพื่อทำการคำนวณตามขั้นตอนต่างๆ แล้วนำผลลัพธ์เข้าเก็บในส่วนความจำ และสามารถนำเอาผลลัพธ์ออกจากส่วนความจำไปแสดงที่ส่วนแสดงผล
          ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ หมายถึงวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ทรานซิสเตอร์ วงจรเบ็ดเสร็จหรือไอซี  สายไฟฟ้า ตัวเก็บประจุตัวความต้านทาน ฯลฯ
          เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ยุคแรกๆ ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีหลอดสุญญากาศจำนวนหมื่นๆ หลอดเป็นส่วนสำคัญ มีขนาดใหญ่โต   ใช้กำลังไฟฟ้าจำนวนมากความร้อนที่เกิดจากการเผาไส้หลอดก็มีจำนวนมาก อายุการใช้งานของหลอดไม่ยืนยาว ต้องระมัดระวังรักษาและซ่อมบำรุงเป็นอย่างดี ในสมัยต่อมา ได้มีการนำเอาทรานซิสเตอร์เข้ามาใช้แทนหลอดสุญญากาศ   ทำให้สามารถสร้างเครื่องที่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิม ใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมากและทำงานได้ดี   ต่อมาได้นำเอาผลิตภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รวมวงจรทรานซิสเตอร์หลายๆ ตัวลงบนแผ่นเดียวกันเรียกว่าวงจรเบ็ดเสร็จ เข้ามาใช้เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงไปอีกและทำงานได้เร็วขึ้นการสร้างคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่จะสร้างเป็น ๒ แนวทางแนวทางแรกจะหนักไปในการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ ชนิดที่ทำงานได้รวดเร็วมาก มีอัตราปริมาณ ๑,๐๐๐ล้านคำสั่งต่อวินาที อีกแนวทางหนึ่งจะหนักไปในทางสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เล็กลง ประหยัดและทำงานได้รวดเร็วพอสมควร เรียกว่า คอมพิวเตอร์

        โดยทั่วๆ ไป เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๕ ส่วน คือ
          ๑. ส่วนรับข้อมูล (input) คือเครื่องมือที่ใช้เปลี่ยนข้อมูล และหรือคำสั่งที่เป็นรหัส ซึ่งมนุษย์เข้าใจได้ให้เป็นรหัสที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้  แล้วส่งเข้าส่วนความจำในรูปของสัญญาณไฟฟ้า
          ๒. ส่วนความจำ (storage หรือ memory) เป็นที่เก็บคำสั่งและข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล
          ๓. ส่วนคำนวณ (arithmetic) จะทำการคำนวณข้อมูลจากส่วนความจำ และตัดสินใจตามสัญญาณที่ส่วนควบคุมส่งมาบังคับ แล้วส่งผลลัพธ์กลับไปเก็บไว้ที่ส่วนความจำ
          ๔. ส่วนควบคุม (control) จะทำหน้าที่สร้างสัญญาณเข้าควบคุม และตรวจสอบการทำงานตามส่วนต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ตามคำสั่งที่เก็บไว้ในส่วนความจำ
          ๕. ส่วนแสดงผล (output) คือ เครื่องมือที่ใช้เปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้มาจากส่วนความจำ จากรหัสเครื่องมาเป็นรหัสที่มนุษย์เข้าใจได้

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์, ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ หมายถึง, ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ คือ, ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ความหมาย, ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 11

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu