ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย, องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย หมายถึง, องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย คือ, องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ความหมาย, องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

          จากการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ตั้งแต่ยุคกลางมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดของโรคข้ามแดน เป็นผลให้เกิดความจำเป็นในการประสานงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการสาธารณสุข การประชุมนานาชาติครั้งแรกได้จัดขึ้นที่กรุงปารีสในปี พ.ศ.๒๓๙๔ เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อในการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ และจากการประชุมครั้งนี้เอง  ได้เป็นที่มาขององค์การถาวรซึ่งจัดขึ้นเพื่อการควบคุมโรคระหว่างประเทศในปี พ.ศ. ๒๔๕๐  ซึ่งต่อมาได้รวมเข้าอยู่ในเครือขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. ๒๔๙๐
          องค์การระหว่างประเทศที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในงานสาธารณสุขของประเทศไทย โดยการให้ความช่วยเหลือทั้งในทางวิชาการ วัสดุครุภัณฑ์ และทุนการศึกษา ได้แก่ องค์การอนามัยโลก และกองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ
          โดยมติของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ กองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ในชั้นแรกเพื่อให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่เด็กที่ประสบภัยสงครามในทวีปยุโรปต่อมาเมื่อสภาพความเดือดร้อนในยุโรปคลี่คลายลงสมัชชาใหญ่ออกเสียงอีกครั้งหนึ่งในเดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๔๙๓ ให้ต่ออายุกองทุนออกไปอีก ๓ ปี แต่ให้เปลี่ยนเป้าหมายไปสู่เด็กในประเทศที่กำลังพัฒนา และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ กองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติจึงได้เป็นหน่วยงานถาวรอยู่ในสหประชาชาติ และนิยมเรียกกันโดยย่อว่า "ยูนิเซฟ" (UNICEF)
          เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ได้มีมติยอมรับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเยาวชนเป็นเอกฉันท์  โดยมีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ว่า  เยาวชนพึงมีสิทธิได้รับการดูแลเลี้ยงดูในด้านอาหาร ที่พักอาศัย การละเล่นเพื่อความบันเทิงและการพักผ่อน  การแพทย์และการอนามัย และการศึกษา เพื่อให้เจริญเติบโตขึ้นโดยเสรี  มีความสมบูรณ์พร้อมเพรียงทั้งทางด้านร่างกาย สมอง ศีลธรรม และจิตใจ สมกับที่เกิดมาเป็นสมาชิกคนหนึ่ง
          เนื่องจากยูนิเซฟเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ ประเทศสมาชิกทั้งหมดและหน่วยงานชำนัญพิเศษทั้งหลายจึงเป็นสมาชิกของยูนิเซฟด้วย นอกจากนี้องค์การเอกชนและบุคคลทั่วไปก็ได้มีส่วนสนับสนุนงานของยูนิเซฟทั้งในด้านการเงินและวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก
          โดยทั่วๆไป ยูนิเซฟจะมีผู้ประสานงานโครงการอยู่ในประเทศสมาชิก เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนงานพัฒนาเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานอนามัยแม่และเด็ก โภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพเด็กโครงการการเลี้ยงเด็กกลางวัน และบริการสวัสดิการชุมชนรวมทั้งโครงการที่มีผลทางอ้อมต่อสุขภาพอนามัยของเด็ก เช่น โครงการวางแผนครอบครัว โครงการประปาหมู่บ้าน โครงการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน เหล่านี้ เป็นต้น
          ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ยูนิเซฟได้รับรางวัลโนเบลในฐานะที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ร่ำรวยและยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการมอบรางวัลได้ประกาศว่า "ยูนิเซฟได้สร้างการเชื่อมโยงระหว่างประเทศที่ร่ำรวยและยากจน  ทำให้เราทั่วไปต่างรู้สึกว่า แท้ที่จริงแล้วโลกก็คือครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่ง ถ้าเราต้องการจะอยู่กันโดยสันติสุข เรา
ก็ต้องเริ่มด้วยการให้ความสนใจและเอาใจใส่แก่เด็กทุกคนในบ้าน เป็นประการแรก"

องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย, องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย หมายถึง, องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย คือ, องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ความหมาย, องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu