ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ดวงอาทิตย์, ดวงอาทิตย์ หมายถึง, ดวงอาทิตย์ คือ, ดวงอาทิตย์ ความหมาย, ดวงอาทิตย์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
ดวงอาทิตย์

          ดังได้กล่าวมาแล้วว่า ดวงอาทิตย์เป็นก้อนสสารใหญ่ร้อนจัด และรวมตัวเป็นสัณฐานทรงกลมอยู่ได้  โดยแรงดึงดูดระหว่างอะตอมและโมเลกุล  แรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วง (gravitationalforce)  นี้  มีทิศทางเข้าหาจุดศูนย์กลาง   เนื้อสารของดวงอาทิตย์   ซึ่งอยู่ที่ระดับใดระดับหนึ่งภายในตัวดวง   จะถูกทับถมโดยเนื้อสารที่อยู่สูงขึ้นมา  จึงเป็นธรรมดา   ที่จะต้องมีความดันและความหนาแน่นมากกว่า    เนื้อสารในระดับสูงกว่า    ตามหลักเกณฑ์อันนี้กล่าวได้ว่าความดันและความหนาแน่นของเนื้อสารเพิ่มขึ้นในระดับลึกลงไปภายในดวงอาทิตย์ อนึ่ง ภายใต้ความกดดันสูงนั้นก๊าซหรือไอจะถูกบีบให้ปริมาตรลดลงเรื่อย    ถ้าอะตอมหรือโมเลกุลของก๊าซหรือไอนั้นไม่มีความเร็วในตัวพอที่จะผลักดันต่อสู้ไว้ ความเร็วที่กล่าวถึงนี้ได้จากการมีอุณหภูมิสูง ทั้งนี้เพราะอุณหภูมิของวัตถุก็คือพลังงานของการเคลื่อนที่    และการสั่นสะเทือนของโมเลกุลอะตอมในสสารนั้นๆโดยเหตุนี้เองเราถือได้ว่า เนื้อสารที่ระดับใดระดับหนึ่งภายในดวงอาทิตย์อยู่ในสภาพสมดุล เมื่อมีอุณหภูมิความกดดัน   และความหนาแน่นพอเหมาะแก่กัน       ซึ่งจะมีค่าสูงขึ้นเรื่อยสำหรับระดับที่ลึกลงไปภายในดวงอาทิตย์
          ในปัจจุบัน  ไม่มีอุปกรณ์สำรวจใดๆ  ที่อาจใช้ในการวัดสภาพทางฟิสิกส์ของภายในดวงอาทิตย์ที่ระดับลึกลงไปได้ ความรู้ที่เรามีในเรื่องนี้ จึงเป็นผลจากการคำนวณซึ่งอาศัยหลักเกณฑ์ทางวิชาฟิสิกส์ และปริมาณที่วัดได้จากภายนอก เช่น ขนาด มวล และอุณหภูมิของดวงอาทิตย์ในระดับที่ใช้กล้องโทรทรรศน์สำรวจดูได้
          (ดูรายการแสดงอุณหภูมิ ความหนาแน่นของก๊าซ และความกดดันคิดเทียบเป็นจำนวนเท่าของบรรยากาศที่พื้นผิวโลก ที่ระดับลึกต่างๆ ภายในดวงอาทิตย์ในหน้าต่อไป)
          ที่แก่นกลางของดวงอาทิตย์ในอาณาบริเวณรูปทรงกลมมีรัศมีประมาณ ๒ แสนกิโลเมตรซึ่งมีอุณหภูมิสูงเพียงพอนั้น มีปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์เกิดขึ้น และให้พลังงานในลักษณะของรังสีแกมมา ซึ่งมีขนาดคลื่นสั้น รังสีนี้แผ่กระจายโดยการถ่ายทอด ผ่านเนื้อสารของดวงอาทิตย์ออกมาจนถึงระดับลึกประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ กิโลเมตร จากพื้นผิวดวง การถ่ายเทพลังงานก็จะแปรวิธีการจากการแผ่รังสี (radiation) มาเป็นการนำความร้อน (convection) โดยก๊าซที่ร้อนจะลอยตัวขึ้นมาสู่ระดับสูง จนถึงระดับผิวดวงอาทิตย์ก็จะแผ่รังสีแสงสว่างและความร้อนออกสู่อวกาศ ครั้นแล้วเมื่ออุณหภูมิของมันลดลงก็จะกลับจมลง กรรมวิธีอันนี้คล้ายคลึงกับการเดือดของของเหลวเช่น น้ำหรือน้ำมันที่ใส่ภาชนะต้มบนเตาไฟให้ร้อนนั่นเอง

รายการแสดงสภาพทางฟิสิกส์ที่ระดับต่างๆ ภายในดวงอาทิตย์


ความลึกจากผิวดวงอุณหภูมิคิดเป็น
หน่วย
ล้านองศาสัมบูรณ์ความหนาแน่นของ
ก๊าซ กรัม/ลูกบาศก์
เซ็นติเมตรความกดดันคิดเป็น
จำนวนเท่าของความ
กดดันของบรรยากาศ
ที่พื้นผิวโลก

คิดเป็นอัตราส่วน
ของ
รัศมีดวงอาทิตย์


คิดเป็นกิโลเมตร

             ๐.๐๐๕
             ๐.๐๑
             ๐.๐๕
             ๐.๑             ๓,๕๐๐
            ๗,๐๐๐
         ๓๕,๐๐๐
         ๗๐,๐๐๐             ๐.๐๒๗
            ๐.๐๔๒
            ๐.๑๖
            ๐.๓๑           ๐.๐๐๐ ๐๒
          ๐.๐๐๐ ๐๕
          ๐.๐๐๔ ๔
          ๐.๐๐๒                ๖๓
            ๒๕๐
         ๗๙๕๐
          ๘ x ๑๐๓              ๐.๒       ๑๔๐,๐๐๐             ๐.๖๘           ๐.๐๑๘       ๑.๖ x ๑๐๖              ๐.๓
             ๐.๔
             ๐.๕
             ๐.๖       ๒๑๐,๐๐๐
      ๒๘๐,๐๐๐
      ๓๕๐,๐๐๐
      ๔๒๐,๐๐๐             ๑.๒
            ๑.๙
            ๒.๘
            ๔.๒           ๐.๐๘
          ๐.๓๕
          ๑.๑
          ๔.๐     ๑.๒๖ x ๑๐๗
      ๑.๐ x ๑๐๘
    ๓.๙๘ x ๑๐๘
      ๒.๕ x ๑๐๙             ๐.๗
            ๐.๘       ๔๙๐,๐๐๐
      ๕๖๐,๐๐๐            ๖.๐
           ๘.๕           ๑๔
         ๔๒       ๑.๐ x ๑๐๑๐
     ๖.๓ x ๑๐๑๐            ๐.๙
           ๐.๙๖
           ๑.๐๐      ๖๓๐,๐๐๐
      ๖๗๒,๐๐๐
      ๗๐๐,๐๐๐           ๑๑.๖
          ๑๓.๑
          ๑๓.๖          ๗๘
         ๙๕
         ๙๘      ๑.๒๖ x ๑๐๑๑
     ๑.๖ x ๑๐๑๑
     ๒.๐ x ๑๐๑๑

ดวงอาทิตย์, ดวงอาทิตย์ หมายถึง, ดวงอาทิตย์ คือ, ดวงอาทิตย์ ความหมาย, ดวงอาทิตย์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 1

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu