ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ศาสนาคริสต์, ศาสนาคริสต์ หมายถึง, ศาสนาคริสต์ คือ, ศาสนาคริสต์ ความหมาย, ศาสนาคริสต์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ศาสนาคริสต์

            นั้นเกิดในภายหลัง  มาติน  ลูเทอร์  เป็นผู้ให้กำเนิด ลูเทอร์  มีความเห็นว่าการที่โปปในกรุงโรมหรือคณะนักบวชฝ่ายคาทอลิกจะแปลความหมายของศาสนาเอาตามใจชอบนั้นใช้ไม่ได้ จำเป็นต้องดำเนินตรงตามคัมภีร์และอย่างมีเหตุผลนักบวชจะมาผูกขาดการสั่งสอนอย่างแต่ก่อนไม่ได้   นอกจากนั้นนิกายนี้ไม่นิยมนับถือ"แม่พระ" คือ  พระนางมาเรีย  ว่าเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์  เห็นควรนับถือเฉพาะพระเยซูองค์เดียวเท่านั้น
          คริสต์ศาสนาถือว่า   พระเป็นเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างเรามา  ทั้งนี้ก็เพื่อให้เรา (๑)  รู้จักพระองค์  (๒) รักพระองค์  และ  (๓) ปรนนิบัติพระองค์บนแผ่นดินนี้   เราจึงจะได้เสวยบรมสุขกับพระองค์ในสวรรค์
         ผู้ที่นับถือคริสต์ศาสนาจะต้องยึดมั่นในพระบัญญัติ  ๑๐  ประการ  คือ
         ๑. จงนมัสการพระเป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียว
              ก. พึงทำความเคารพต่อพระเป็นเจ้าและพระเยซู
              ข. ควรทำความเคารพต่อพระนางพรหมจารีมาเรีย  และต่อนักบุญ
         ๒. อย่าออกนามพระเป็นเจ้าโดยไม่สมเหตุ
         ๓. อย่าลืมฉลองวันพระเป็นเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์  (ฉลองวันอาทิตย์)
             ก. ต้องฟังมิซซา
             ข. ไม่ทำงานอันต้องห้าม
         ๔. จงนับถือบิดามารดา
         ๕. อย่าฆ่าคน
         ๖. อย่าทำลามก
         ๗. อย่าลักขโมย
         ๘. อย่าใส่ความนินทา
         ๙. อย่าปลงใจในความลามก
       ๑๐. อย่าโลภอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่น
         ในประเทศไทยมีผู้นับถือคริสต์ศาสนาทั้งนิกายคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ประมาณ๑๕๐,๐๐๐  คนเศษ  หรือประมาณ  ๐.๕๗%  ของพลเมืองทั้งประเทศ
         การบริหารศาสนาของนิกายคาทอลิก  ได้แบ่งเขตแพร่ธรรม  เรียกว่า เขตมิซซังหรือพอเทียบได้กับสังฆมณฑล ออกเป็น ๑๐  เขต  มีโบสถ์รวม ๒๗๓ โบสถ์    มีบาทหลวงประมาณ ๓๐๐  คน   มีศาสนิกประมาณ ๑๒๐,๐๐๐  คน  ส่วนนิกายโปรเตสแตนต์  มีสภาคริสต์จักร  ที่ถนนประมวญ  กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ดำเนินงาน   มีโบสถ์   หรือโรงสวด๓๐๗  แห่ง  มีสำนักงาน  ๑๒  แห่ง มีศาสนาจารย์ทั้งที่เป็นไทยและชาวต่างประเทศ  ๗๕  คนและมีเจ้าหน้าที่  ๑๒  คน งานส่วนใหญ่หนักไปในเรื่องการให้การศึกษา  การบำบัดโรคการเผยแพร่เอกสาร  และการสังคมสงเคราะห์

ศาสนาคริสต์, ศาสนาคริสต์ หมายถึง, ศาสนาคริสต์ คือ, ศาสนาคริสต์ ความหมาย, ศาสนาคริสต์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 4

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu