ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

โปรแกรมการสืบค้นคำไทยตามเสียงอ่าน (Thai Soundex), โปรแกรมการสืบค้นคำไทยตามเสียงอ่าน (Thai Soundex) หมายถึง, โปรแกรมการสืบค้นคำไทยตามเสียงอ่าน (Thai Soundex) คือ, โปรแกรมการสืบค้นคำไทยตามเสียงอ่าน (Thai Soundex) ความหมาย, โปรแกรมการสืบค้นคำไทยตามเสียงอ่าน (Thai Soundex) คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
โปรแกรมการสืบค้นคำไทยตามเสียงอ่าน  (Thai  Soundex)

          ๒. กฎการเข้ารหัสซาวน์เด็กซ์ของ  วิชิตหล่อจีระชุณห์กุล  และ  เจริญ  คุวินทร์พันธุ์

          วิชิต   หล่อจีระชุณห์กุล  และ  เจริญ  คุวินทร์-พันธุ์  ได้ศึกษาขั้นตอนวิธีของ   Odell  และ  Russellเพื่อสร้างกฎการเข้ารหัสซาวน์เด็กซ์สำหรับภาษาไทยพร้อมทั้งเสนอวิธีวัดความถูกต้องระบบซาวน์เด็กซ์ใดๆ  ต่อไปนี้คือ  กฎการเข้ารหัสที่ทั้งสองท่านเสนอ

          ๑.  รหัสจะอยู่ในรูป  "พยัญชนะ  ตัวเลขฐานสิบหก  ตัวเลขฐานสิบหก  ตัวเลขฐานสิบหกตัวเลขฐานสิบหก" (ความยาวทั้งหมด  ๕  ตัว)

          ๒. จัดระดับภาษาไทยเป็น ๔  ระดับเหมือนพิมพ์ดีด
          ระดับที่  ๑  วรรณยุกต์  ทัณฑฆาต
          ระดับที่  ๒  สระบน  ไม้ไต่คู้  นิคหิต
          ระดับที่  ๓  พยัญชนะ  สระกลาง  ไม้ยมกไปยาลน้อย
          ระดับที่  ๔  สระล่าง  พินทุ

          ๓. การลงรหัส  จะกระทำโดยพิจารณาอักขระทั้ง  ๔  ระดับ  ณ  ตำแหน่งหนึ่งๆ ของอักขระในระดับที่  ๓

          ๔. ทิ้งอักขระในระดับที่  ๑  โดยไม่ลงรหัสและถ้าเป็นทัณฑฆาต  ให้ทิ้งอักขระระดับอื่นในตำแหน่งเดียวกัน  โดยไม่ต้องลงรหัสเช่นกัน

          ๕. ทิ้ง   ็  (ไม้ไต่คู้)   ํ  (นิคหิต)   ฺ  (พินทุ) ๆ (ไม้ยมก)  ฯ (ไปยาลน้อย)  โดยไม่ลงรหัส

          ๖. ถ้าอักขระตัวแรกในระดับที่  ๓  เป็นพยัญชนะ  ให้เข้ารหัสตามตารางที่  ๒.๑  หรือมิฉะนั้น  ให้เข้ารหัสตัวที่  ๒  ในระดับที่  ๓  (ซึ่งต้องเป็นพยัญชนะ)  ตามตารางที่  ๒.๑  และเข้ารหัสตัวแรกตามตารางที่  ๒.๒

          ๗. ถือ  ะ   ั    ิ    ี  เป็นตัวคั่น  แต่ไม่ลงรหัส

          ๘. ถือ า ๅ   ึ   ื   ู เป็นตัวคั่น  และลงรหัสด้วย

          ๙. ถือ ุ เป็นตัวคั่น  และลงรหัสเสมอถ้าอยู่ในตำแหน่งที่  ๑  แต่ถ้าอยู่ในตำแหน่งอื่นจะลงรหัสเมื่อไม่ได้อยู่ใต้พยัญชนะ  ต  และ  ธ

         ๑๐. ทิ้ง  ห  และ  อ  โดยไม่ต้องลงรหัสนอกจากเป็นพยัญชนะตัวแรก  หรือมี    ึ    ื    ุ    ู  อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน

          ๑๑. ทิ้ง  ร  ว  ย  ฤ  ฦ  โดยไม่ลงรหัส  นอกจากเป็นพยัญชนะตัวแรก  หรือมีตัวที่คั่นนำหน้าหรือมี    ึ    ื    ุ    ู อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน

          ๑๒. รหัสของอักขระที่เหลือให้เป็นไปตามตารางที่  ๒.๒

          ๑๓. ถ้าอักขระที่ติดกันได้รหัสเดียวกัน  ให้ทิ้งรหัสที่ซ้ำไป  นอกจากมีตัวคั่นระหว่างกลาง

          ๑๔. เติมศูนย์ให้เต็ม  หรือตัดตัวเลขที่เกินออก
   

โปรแกรมการสืบค้นคำไทยตามเสียงอ่าน (Thai Soundex), โปรแกรมการสืบค้นคำไทยตามเสียงอ่าน (Thai Soundex) หมายถึง, โปรแกรมการสืบค้นคำไทยตามเสียงอ่าน (Thai Soundex) คือ, โปรแกรมการสืบค้นคำไทยตามเสียงอ่าน (Thai Soundex) ความหมาย, โปรแกรมการสืบค้นคำไทยตามเสียงอ่าน (Thai Soundex) คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 25

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu