แสดง 26991 - 26,993 จาก 26,993 รายการ

พระราชวังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พระราชวังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

         ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีการสร้างพระราชวังขึ้นหลายแห่งในแต่ละรัชกาลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดวัตถุประสงค์ในการสร้างแตกต่างกันไปพร ...

พระราชวังในสมัยธนบุรี

พระราชวังในสมัยธนบุรี

         พระราชวังของสมัยกรุงธนบุรีนี้เรียกกันในปัจจุบันว่า"พระราชวังเดิม"เป็นพระราชวังของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อสร้างขึ้นเมื่อครั้งกรุงธน ...

พระราชวังในกรุงเทพมหานคร

พระราชวังในกรุงเทพมหานคร

         พระราชวังตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์จัดออกได้เป็นสองประเภทคือ      &nb ...