แสดง 26991 - 26,992 จาก 26,992 รายการ

พระราชวังในสมัยธนบุรี

พระราชวังในสมัยธนบุรี

         พระราชวังของสมัยกรุงธนบุรีนี้เรียกกันในปัจจุบันว่า"พระราชวังเดิม"เป็นพระราชวังของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อสร้างขึ้นเมื่อครั้งกรุงธน ...

พระราชวังในกรุงเทพมหานคร

พระราชวังในกรุงเทพมหานคร

         พระราชวังตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์จัดออกได้เป็นสองประเภทคือ      &nb ...