แสดง 26941 - 26,950 จาก 27,010 รายการ

วัวควาย

วัวควาย

         ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรมประชาชนประมาณร้อยละ๘๐ประกอบอาชีพทางการทำไร่ทำนา  การเลี้ยงวัวควายเป็นส่วนประกอบของการกสิกรรมเพราะได้ใ ...

การเจริญพันธุ์ของไวรัส

การเจริญพันธุ์ของไวรัส

         ไวรัสทั่วไปตามธรรมชาติจำเป็นต้องเข้าไปเจริญและทวีแพร่พันธุ์ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเท่านั้น  โดยยีนของไวรัสและยีนของเซลล์ที่เพาะเลี้ยง ...

การบูรณะปฏิสังขรณ์พระราชวังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

การบูรณะปฏิสังขรณ์พระราชวังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

         เมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเผา พระราชวังหลวงก็ถูกเผาไปจนหมดสิ้น ครั้งถึงรัชกาลที่ ๔แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ ...

สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืช

         สารกำจัดวัชพืชแบ่งออกตามลักษณะการทำลายเป็น๓ประเภทใหญ่ๆคือ ...

คุณสมบัติทางเคมี

คุณสมบัติทางเคมี

          ปกติไวรัสทุกชนิดจะต้องประกอบด้วยกรดนิวคลีอิคและโปรตีน            กรดนิวคลีอิ ...

คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติทางกายภาพ

          อนุภาคไวรัส  มีขนาดตั้งแต่ ๑๐ มิลลิไมครอน ถึง๒๕๐มิลลิไมครอน*ถ้าทำให้อนุภาคไวรัสบริสุทธิ์ แต่ละไวรัสจะม ...

ไวรัส

ไวรัส

       มนุษย์ทุกคนย่อมเคยเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อกันมาบ้างแล้ว คนสมัยโบราณบางหมู่เชื่อว่าการเจ็บป่วยเกิดขึ้นเพราะอำนาจภูตผีปีศาจ บางพวกก็เชื่อว่าการเจ็บ ...

ขบวนการแอคทีฟ ทรานสปอร์ต ภายในเซลล์อวัยวะขับถ่าย

ขบวนการแอคทีฟ ทรานสปอร์ต ภายในเซลล์อวัยวะขับถ่าย

         ได้กล่าวมาแล้วว่าร่างกายของสัตว์จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติเมื่อความดันออสโมซิสของของเหลวภายนอกเซลล์กับภายในเซลล์ใกล้เคียงกัน แต่เซลล์ที่ม ...

องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง

องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง

        องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง(ชนิดเรือนไม้จริงหรือเรือนเครื่องสับ)ตัวเรือนไทยภาคกลางส่วนใหญ่ทำด้วยไม้สัก เช่นโครงหลังคาฝาพื้น ...