แสดง 1 - 10 จาก 12 รายการ

สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เริ่มเปิดการจราจรเป็นวันแรก

สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เริ่มเปิดการจราจรเป็นวันแรก

     24 กันยายน พ.ศ. 2516 สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เริ่มเปิดการจราจรเป็นวันแรก สะพานแห่งนี้สร้างข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมต่อเขตพระ...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิด เขื่อนจุฬาภรณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิด เขื่อนจุฬาภรณ์

     3 มิถุนายน พ.ศ. 2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราก...