แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสาธิตให้ผู้แทนรัฐบาลสิงคโปร์ชมการทดลองฝนหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสาธิตให้ผู้แทนรัฐบาลสิงคโปร์ชมการทดลองฝนหลวง

    19ตุลาคมพ.ศ.2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงควบคุมการทดลองปฏิบัติการฝนหลวงสาธิ ...