แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

มีพระบรมราชโองการในสมัยรัชกาลที่ 6 ให้มีการเลิกเล่นการพนัน

มีพระบรมราชโองการในสมัยรัชกาลที่ 6 ให้มีการเลิกเล่นการพนัน

    15มีนาคมพ.ศ.2458มีพระบรมราชโองการในสมัยรัชกาลที่6ให้มีการเลิกเล่นการพนันโดยถือว่าการเล่นการพนันเป็นของต้องห้ามและ ...