แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

สมัชชาสามัญแห่งสหประชาชาติก่อตั้ง กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ

สมัชชาสามัญแห่งสหประชาชาติก่อตั้ง กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ

    11ธันวาคมพ.ศ.2489สมัชชาสามัญแห่งสหประชาชาติก่อตั้งกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิ ...