แสดง 71 - 80 จาก 93 รายการ

อาการของโรคบนใบ

อาการของโรคบนใบ

         โรคที่เกิดบนใบแสดงอาการแตกต่างกันไปหลายแบบอาการเหล่านี้เกิดจากหลายสาเหตุทั้งขาดธาตุอาหารหรือเกิดจากเชื้อไวรัสบัคเตรีและเชื้อราเข้าทำลาย ...

โรคที่เกิดจากสิ่งที่มีชีวิต

โรคที่เกิดจากสิ่งที่มีชีวิต

         มีเชื้อโรคหลายชนิด ที่ทำให้พืชเป็นโรคเชื้อแต่ชนิดละมีคุณสมบัติการเข้าทำลายพืช และการแพร่ระบาดโรคแตกต่างกันไป  จึงขอ ...

โรคพืช

โรคพืช

         ปัจจุบันปัญหาด้านเศรษฐกิจนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกทีเนื่องจากจำนวนประชากรของโลกเพิ่มมากขึ้นในขณะที่เนื้อที่ทำการเกษตรมีจำกัดหรืออาจน ...

โรค

โรค

         โรคที่ทำลายตัวไหมมีหลายชนิดซึ่งเกิดจากเชื้อรา บัคเตรีไวรัสและเชื้อโปรโตซัวโรคที่สำคัญๆ ได้แก่ ...