แสดง 61 - 70 จาก 93 รายการ

ศัตรูของแมลงครั่ง

ศัตรูของแมลงครั่ง

         แมลงครั่งมีศัตรูที่สำคัญ๒พวกคือ          ๑.พวกตัวเบียนเป็นแม ...

ครั่ง

ครั่ง

         ครั่งเป็นผลิตผลจากแมลงชนิดหนึ่งเรียกว่าแมลงครั่งเป็นแมลงขนาดเล็กอาศัยดูดน้ำเลี้ยงจากกิ่งไม้เป็นอาหารจึงนับว่าเป็นศัตรูแก่พันธุ์ไม้ที่ใช ...

เราจะทำการป้องกันและกำจัดโรคพืชได้อย่างไร

เราจะทำการป้องกันและกำจัดโรคพืชได้อย่างไร

         เราจะป้องกันและกำจัดโรคพืชได้  เมื่อเราทราบว่าอาการที่ผิดปกติหรือเป็นโรคของพืชนั้นมีอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริง อาจเป็นการยา ...