แสดง 41 - 50 จาก 93 รายการ

การชลประทาน

การชลประทาน

         การชลประทานเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นเพื่อนำน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกมนุษย์เรารู้จักและเริ ...

อาหารสมทบ

อาหารสมทบ

         เพิ่มความน่าเชื่อถือและความทันสมัยของข้อมูล สำหรับข้อมูลที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าของข้อมูล ณ จุดนั้นข้ ...

อาหารธรรมชาติ

อาหารธรรมชาติ

         อาหารธรรมชาติของปลาแบ่งออกเป็น๓พวกด้วยกันคือ(๑)อาหารหลัก คืออาหารธรรมชาติที่ปลาต้องการภายใต้สภาวะที่เหมาะสมและมีชีวิตอยู่ได้ดีที ...

อาหารเกลือแร่และวิตามิน

อาหารเกลือแร่และวิตามิน

         แคลเซียม ฟอสฟอรัสโคบอลต์คลอโรด์ซัลเฟตและสตรอนเชียมเป็นธาตุที่ปลาต้องการธาตุเหล่านี้อาจดูดซึมได้โดยตรงจากในน้ำและจากอาหารการให้อาห ...

ระบบการย่อยอาหาร

ระบบการย่อยอาหาร

         ระบบการย่อยอาหารของปลา ประกอบด้วยอวัยวะส่วนต่างๆเช่นเดียวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูงซึ่งประกอบด้วย   &nbs ...

นิสัยการกินอาหารของปลา

นิสัยการกินอาหารของปลา

         ปลาที่นำมาเลี้ยงส่วนใหญ่กินอาหารไม่เลือก     นิสัยการกินอาหารของปลาใหญ่จะแตกต่างกันไปตามปริมาณและชนิดของอาหารที่ ...

อาหารและการกินอาหาร

อาหารและการกินอาหาร

         อาหารที่ปลากินเข้าไปใช้สำหรับเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโตและแข็งแรงส่วนที่เหลือใช้ ปลาจะเก็บไว้ในรูปของไขมันอาหารที่ใช้สำหรับเสร ...

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาอินเดีย

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาอินเดีย

         ปลาที่เลี้ยงในอินเดียและปากีสถานเป็นปลาในครอบครัวเดียวกับปลาตะเพียน   การเลี้ยงปลาอินเดียไม่แพร่หลายเหมือนปลาจีน ในระ ...

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาแอฟริกา

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาแอฟริกา

         ปลาแอฟริกามีเลี้ยงอยู่ในบ้านเรา ๓ ชนิดด้วยกันคือปลาหมอเทศปลานิล และปลาหมอเทศข้างลายปลาทั้ง๓ชนิดนี้เป็นปลาในสกุลตีลาเบ ...