แสดง 31 - 40 จาก 93 รายการ

การเก็บกักน้ำ

การเก็บกักน้ำ

         เนื่องด้วยปริมาณน้ำที่ไหลในลำน้ำธรรมชาติมักจะผันแปรไปตามจำนวนฝนที่ตกในเขตลุ่มน้ำและตามฤดูกาล กล่าวคือในช่วงฤดูน้ำหลาก  น้ ...

อาคารประกอบของเขื่อนทดน้ำ

อาคารประกอบของเขื่อนทดน้ำ

         นอกจากฝายหรือเขื่อนระบายน้ำ  ซึ่งสร้างขึ้นสำหรับทดน้ำให้มีระดับสูงตามที่ต้องการแล้วที่บริเวณต้นน้ำของโครงการชลประทานหรือที่บริ ...

เขื่อนระบายน้ำ

เขื่อนระบายน้ำ

         เป็นอาคารทดน้ำหรือเขื่อนทดน้ำที่ต้นน้ำของโครงการชลประทานอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งสร้างขวางลำน้ำสำหรับทดน้ำที่ไหลมาให้มีระดับสูงจนสามารถส่ง ...

ฝาย

ฝาย

         เป็นอาคารที่สร้างขวางทางน้ำเพื่อทำหน้าที่ทดน้ำและให้น้ำไหลล้นข้ามไปบนสันของอาคารได้ เมื่อเราสร้างฝายที่ลำน้ำซึ่งจะใช้เป็นต้นน้ำของโค ...

เขื่อนทดน้ำ

เขื่อนทดน้ำ

         เมื่อแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งจะใช้เป็นต้นน้ำของโครงการชลประทานประเภทอาศัยแรงดึงดูดของโลก มีน้ำไหลมาจำนวนมากเพียงพอและมีปริมาณค่อนข้างสม่ ...

การทดน้ำ

การทดน้ำ

         หมายถึง  การยกน้ำที่มีมาในแหล่งน้ำให้มีระดับสูงพอที่จะส่งเข้าคลองส่งน้ำได้ด้วยอาคารที่สร้างขวางทางน้ำ การทดน้ำจะได้ผลเฉพา ...

แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำ

         น้ำฝนเป็นต้นกำเนิดของน้ำที่ปรากฏบนผิวโลก เมื่อฝนตกลงมาบนพื้นดิน จะมีน้ำบางส่วนขังอยู่บนผิวดิน  และบางส่วนซึมลงไปสะสม ...

ประเภทของกิจการชลประทาน

ประเภทของกิจการชลประทาน

         กิจการหรือโครงการชลประทานที่จัดสร้างขึ้นโดยทั่วไปนั้นสามารถจำแนกออกเป็นประเภทต่างๆได้หลายรูปแบบ เช่น ...

โครงการชลประทาน

โครงการชลประทาน

         กิจการชลประทานทุกแห่งมักจะประกอบด้วยงานจัดหาน้ำให้มีจำนวนเพียงพอกับความต้องการ งานยกระดับน้ำให้สูงพอที่จะส่งต่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกให ...

 ทำไมจึงต้องมีการชลประทานในประเทศไทย

ทำไมจึงต้องมีการชลประทานในประเทศไทย

         ในบรรดางานพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ   เพื่อนำน้ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกิจการด้านต่างๆนั้นการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการชลประทานจัด ...