แสดง 11 - 20 จาก 93 รายการ

โทรเลข

โทรเลข

           โทรเลข(ชนิดใช้กระแสไฟฟ้า)          การค้นพบอำนาจแม่เหล็กและ ...

สัญญาณจากกระจกสะท้อนแสง

สัญญาณจากกระจกสะท้อนแสง

         การใช้แสงไฟเป็นสัญญาณส่งข่าวได้มีมานานกว่า ๒,๐๐๐ปีแล้วชาวกรีกโบราณรู้จักใช้คบเพลิงส่งข่าวสารโดยส่งสัญญาณแทนตัวอักษรทีละตัวๆในสมัยที ...

โทรคมนาคม

โทรคมนาคม

         แผ่นป้ายสัญญาณ          อาจกล่าวได้ว่าโทรคมนาคมแบบแรกที่มนุษย์รู้จักท ...

การทำรั้วและประตูบ้าน

การทำรั้วและประตูบ้าน

         การก่อสร้างรั้วและประตูบ้านนั้นจะทำก่อนหรือหลังการก่อสร้างตัวบ้านก็ได้  ส่วนมากนิยมทำขึ้นเมื่อการก่อสร้างตัวบ้านแล้วเสร็จเป็นส่ ...

กรรมวิธีที่ใช้แยกก๊าซออกจากน้ำมันดิบ

กรรมวิธีที่ใช้แยกก๊าซออกจากน้ำมันดิบ

         ก๊าซที่เราใช้เป็นเชื้อเพลิงกันอยู่ในปัจจุบันนี้ ได้มาจากการแยกส่วนน้ำมันต่างชนิดออกจากน้ำมันดิบ โดยกระบวนการต้มกลั่น   ...

เชื้อเพลิงที่ใช้ในบ้าน

เชื้อเพลิงที่ใช้ในบ้าน

         คนไทยนิยมใช้ถ่านไม้และฟืนเป็นเชื้อเพลิงประจำบ้านมาแต่โบราณกาลแล้วถ่านไม้มีลักษณะพิเศษดีกว่าฟืนคือให้ควันน้อยและมีค่าความร้อนของเชื้อเพล ...

น้ำประปาที่ใช้ในบ้าน

น้ำประปาที่ใช้ในบ้าน

         น้ำประปาที่ส่งไปให้เราใช้ตามอาคารบ้านเรือนจัดเป็นน้ำที่สะอาด ไม่มีเชื้อโรค  หรือแร่ธาตุที่จะเป็นอันตรายแก่ร่างกายเจือปนอยู ...

ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน

ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน

         เมื่อการก่อสร้างตัวบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เจ้าของบ้านจะต้องไปติดต่อที่การไฟฟ้านครหลวง   หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ...

การก่อสร้างบ้านตึก

การก่อสร้างบ้านตึก

         การก่อสร้างบ้านตึกจะต้องขุดหลุม ตอกเข็ม แล้วจึงทำฐานราก  ต่อจากนั้นก็หล่อคอนกรีตเสาคาน พื้น    ...