แสดง 91 - 93 จาก 93 รายการ

ประโยชน์ของกล้วยไม้

ประโยชน์ของกล้วยไม้

         กล้วยไม้ได้เข้ามามีบทบาทอยู่ในสังคมของมนุษย์เป็นเวลาช้านานแล้ว  ดังจะเห็นได้ว่า ในประวัติศาสตร์ของประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศหนึ ...

การเลี้ยงกล้วยไม้ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย

การเลี้ยงกล้วยไม้ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย

         ประเทศไทยเป็นประเทศร้อน  ที่มีพันธุ์กล้วยไม้ป่านานาชนิดอยู่ตามธรรมชาติ  สามารถจะนำมาศึกษาเพาะเลี้ยง เพื่อการอนุรักษ์&n ...

กล้วยไม้

กล้วยไม้

         ดอกกล้วยไม้มีกลีบดอกอยู่ ๒ ชุดๆละ๓กลีบซ้อนแบบสลับกันอยู่๒ชั้น  ขณะที่ดอกยังตูมอยู่    ชุดหนึ่งจะ ...