แสดง 41 - 50 จาก 58 รายการ

ตรรกวิทยากับชีวิตประจำวัน

ตรรกวิทยากับชีวิตประจำวัน

          ทุกวันนี้ชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวข้องกับไฟฟ้ามากเช่น ลิฟท์ที่ใช้ในสถานที่ราชการและเอกชนนั้น มีส่วนสัมพันธ์กับตรรกวิทยา  ...

ตรรกวิทยา

ตรรกวิทยา

         ตรรกวิทยาเป็นวิชาเก่าแก่ มีมาตั้งแต่โบราณนานกว่าสองพันปีมาแล้วอะริสโตเติล(Aristortle384-322ปี ก่อนคริสต์ศักราช)น ...

การกระทำระหว่างเซต (Operation Between Sets)

การกระทำระหว่างเซต (Operation Between Sets)

          ในเรื่องของจำนวนเราสามารถนำจำนวนมากระทำกันเพื่อให้เกิดเป็นจำนวนใหม่ได้เช่นถ้าx และ y เป็นจำนวนแล้ว x+yเป็นจ ...

แผนภาพของเวน (Venn Diagram)

แผนภาพของเวน (Venn Diagram)

         การพิจารณาเกี่ยวกับเซตจะง่ายลงถ้าเราใช้แผนภาพของเวนเข้ามาช่วยในการใช้แผนภาพของเวนเราจะแทนเอกภพสัมพันธ์ด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและเซตที่พิจารณา& ...

คอมพลีเมนต์ (Complement)

คอมพลีเมนต์ (Complement)

          คอมพลีเมนต์ของเซตA คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์ทั้งหมด ที่มิได้เป็นสมาชิกของ A เขียนแทนด้วย A&nbs ...

เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)

เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)

          การที่จะศึกษาเรื่องใดก็ตามในแง่ของเซตเรามักจะมีขอบข่ายในการพิจารณาสมาชิกของเซตที่จะกล่าวถึงเช่น        ...

เพาเวอร์เซต

เพาเวอร์เซต

          ถ้าA  เป็นเซตใดๆเพาเวอร์เซตของ A คือ เซตของสับเซตทั้งหมดของ A เพาเวอร์เซตของ A เขียนแท ...

การเทียบเท่ากัน

การเทียบเท่ากัน

          พิจารณาเซตต่อไปนี้          A = {คุณพ่อ,คุณแม่,หนูหน่อย,น้อง} &nbs ...

สับเซต

สับเซต

                   ถ้าAเป็นสับเซตของBเราก็จะเขียนแทนด้วยA B     & ...