แสดง 41 - 50 จาก 147 รายการ

การแบ่งชั้นฝ้าย

การแบ่งชั้นฝ้าย

         ตามมาตรฐานสากลถือหลักสำคัญ ๒ประการ  คือ          ๑.แบ่งตามสีของฝ้าย ส ...

ปุยฝ้ายหรือเส้นใยฝ้าย

ปุยฝ้ายหรือเส้นใยฝ้าย

         เป็นส่วนสำคัญที่สุดที่ได้จากต้นฝ้ายดังได้กล่าวมาแล้วส่วนที่มนุษย์ได้ประโยชน์จากต้นฝ้ายก็คือจากปุยฝ้ายและเมล็ดฝ้ายปุยฝ้ายจะมีคุณค่าถึงร้อยละ&n ...

การอัดเบลฝ้าย

การอัดเบลฝ้าย

         ฝ้ายปุยที่หีบออกมาจะต้องนำไปอัดเป็นลูกให้แน่น เพื่อสะดวกต่อการเก็บและขนย้าย โดยเครื่องอัดเบล (balerหรือpress)เบลฝ้ายปกติมี๒ ...

การเตรียมฝ้ายก่อนเข้าหีบ

การเตรียมฝ้ายก่อนเข้าหีบ

         ก่อนที่จะทำการหีบฝ้ายต้องแยกชนิดของฝ้ายให้เป็นพวกๆ ก่อนฝ้ายที่คุณภาพดีคือฝ้ายแก่ขาวสะอาดพวกหนึ่งและฝ้ายที่ไม่สะอาดหรือไม่แก่ฝ้ายที่ถูกห ...

การหีบฝ้าย

การหีบฝ้าย

เครื่องหีบฝ้าย (gin) คือ เครื่องแยกปุยฝ้ายออกจากเมล็ดฝ้ายเครื่องหีบฝ้ายนี้มีมาแต่สมัยโบราณทำด้วยไม้ ซึ่งยังปรากฏอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า"อิ้ว"ประกอบด้ ...

การตัดถอนต้นฝ้ายเผาทำลาย

การตัดถอนต้นฝ้ายเผาทำลาย

         เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากอย่างหนึ่งสำหรับชาวไร่ฝ้าย เพราะแมลงศัตรูฝ้ายจะต้องมีหลงเหลืออยู่ที่กิ่ง ต้นใบและสมอฝ้ายทั้งๆที่ได้ฉี ...

การเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยว

         เมื่อไร่ฝ้ายที่ได้รับการดูแลรักษามาดังกล่าวแล้ว ฝ้ายมีอายุได้ประมาณ๓๕วันดอกอ่อนก็จะเริ่มมองเห็นและพอมีอายุได้๕๐-๕๕วันดอกฝ้ายก็จะเริ่ ...

โรคของฝ้าย

โรคของฝ้าย

         ฝ้ายนอกจากจะเป็นพืชที่มีแมลงเป็นศัตรูรบกวนมากกว่าพืชไร่ชนิดอื่นๆแล้วฝ้ายยังมีโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเชื้อบัคเตรีและเชื้อราเข้ารบกวนอีกด้วย& ...