แสดง 11 - 20 จาก 147 รายการ

ยางพาราพัฒนาโลก

ยางพาราพัฒนาโลก

         ยางพารามีความสำคัญแก่ประเทศไทยมาก เพราะเป็นสินค้าออกที่นำรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นมูลค่าปีละประมาณ  ๔,๐๐๐ ล้านบาท ...

การปรับปรุงพันธุ์ข้าว

การปรับปรุงพันธุ์ข้าว

         พันธุ์ข้าวที่ดีจะให้ผลิตผลสูงและมีคุณภาพดีกว่าพันธุ์ข้าวที่ไม่ดีและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าพันธุ์ข้าวที่ดีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการเก ...

วัชพืชในนาข้าว

วัชพืชในนาข้าว

         หมายถึง  พืชอื่นทุกชนิดที่เกิดขึ้นในนาที่ได้ปลูกข้าวไว้  มีวัชพืชหลายชนิดในนาที่ปลูกข้าวในประเทศไทย  นาบางแห่งมี ...

นก

นก

         นกทำลายข้าวโดยกินเมล็ดข้าวในระยะที่ข้าวออกรวงนกจะกินเมล็ดข้าวทั้งในระยะที่เป็นน้ำนมและเป็นเมล็ดแก่ นอกจากนี้นกยังกินเมล็ดข้าวที่เก็บไว้ใน ...

ปูนา

ปูนา

         ปูนาเป็นศัตรูของข้าว เพราะปูได้กัดกินต้นข้าวที่ปักดำใหม่ๆทำให้ชาวนาต้องปักดำซ้ำหลายครั้ง นอกจากนี้ปูยังทำให้คันนาเป็นรูอีกด้วย ...

หนู

หนู

         หนูเป็นศัตรูที่สำคัญชนิดหนึ่งของข้าว เพราะหนูได้กัดกินต้นข้าวในระยะแตกกอระยะตั้งท้องและระยะที่เมล็ดแก่เก็บเกี่ยวได้ นอกจากนี้  ...

แมลงศัตรูข้าว

แมลงศัตรูข้าว

         แมลงศัตรูข้าวมีหลายชนิดแต่ชนิดที่สำคัญและมีระบาดเสมอๆได้แก่ เพลี้ยไฟหนอนกระทู้กล้าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียวแมลง ...

โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส

โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส

         โรคที่สำคัญๆ ได้แก่ โรคใบสีส้ม โรคใบสีแสด โรคเหลืองเตี้ย โรคเขียวเตี้ยและโรคจู๋อย่างไรก็ตามโรคเหล่านี้บางโรคต่อมา ...