แสดง 41 - 50 จาก 63 รายการ

พิษภัยของบุหรี่

พิษภัยของบุหรี่

         ปัจจุบันมีงานวิจัยที่พิสูจน์แล้วว่าบุหรี่มีสารนิโคตินซึ่งก่อให้เกิดการเสพติดและมีสารพิษอื่นๆซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆมากมายควันบุหรี่ที่สูดเ ...

การขยายช่วงฤดูการผลิตทุเรียนของประเทศไทย

การขยายช่วงฤดูการผลิตทุเรียนของประเทศไทย

          ในอดีตประเทศไทยสามารถผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดได้ประมาณ๔เดือนต่อปีเริ่มจากเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนซึ่งเป็นผลผลิตที่ผลิตได้ในภาคตะวันออกแล ...

หลักเกณฑ์การสังเกตความแก่ของผลทุเรียน

หลักเกณฑ์การสังเกตความแก่ของผลทุเรียน

         ๑.สังเกตก้านผลก้านผลจะแข็งและมีสีเข้มขึ้นเมื่อลูบจะรู้สึกสากมือเมื่อจับก้านผลแล้วแกว่งผลทุเรียนจะรู้สึกว่าก้านผลทุเรียนม ...

เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน

เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน

          ประเทศไทยผลิตทุเรียนได้มากเป็นอันดับที่๑ของโลกโดยมีตลาดภายในประเทศเป็นแหล่งรองรับผลผลิตส่วนใหญ่และมีการส่งออกทุเรียนในรูปของผลไม้สดเพิ่ ...

ลักษณะเด่น ลักษณะด้อย และลักษณะแปรปรวนของทุเรียนพันธุ์การค้า

ลักษณะเด่น ลักษณะด้อย และลักษณะแปรปรวนของทุเรียนพันธุ์การค้า

         ในอดีตมีการปลูกทุเรียนพันธุ์ต่างๆเป็นจำนวนมากตามความนิยมของเกษตรกรแต่ละรายแต่เนื่องจากสภาวะที่ไม่แน่นอนของราคาผลิตผลและความนิยมของตลาดทำให้เ ...

การจำแนกกลุ่มพันธุ์ทุเรียน

การจำแนกกลุ่มพันธุ์ทุเรียน

           ทุเรียนพันธุ์ปลูกของประเทศไทยจำแนกหมวดหมู่เป็น๖กลุ่มคือกลุ่มกบกลุ่มลวงกลุ่มก้านยาวกลุ่มกำปั่นกลุ่มทองย้อยและกลุ่มเบ็ดเตล็ดโ ...

ทุเรียน

ทุเรียน

          ทุเรียนเป็นพืชซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าDuriozibethinusMurrayโดยDurioเป็นชื่อสกุลzibe ...

ตลาดในปัจจุบัน

ตลาดในปัจจุบัน

          ตลาดในปัจจุบันยังกระจายตัวอยู่ตามเขตต่างๆที่เป็นแหล่งชุมชนสินค้าที่ขายในตลาดก็ยังเป็นอาหารสดอาหารแห้งและเสื้อผ้าสำเร็จรูปกล่าวโดยร ...