แสดง 31 - 40 จาก 47 รายการ

วิธีการศึกษาชาติพันธุ์

วิธีการศึกษาชาติพันธุ์

         ดังที่ได้กล่าวมาแล้วผู้ที่ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างจริงจังและเป็นระบบมักเป็นนักมานุษยวิทยาเนื่องจากสาขาวิชามนุษยวิทยาจะเน้นศึก ...

ความแตกต่างทางชาติพันธุ์

ความแตกต่างทางชาติพันธุ์

         ในช่วงเวลาที่มีจำนวนประชากรไม่มากและความหนาแน่นของประชากรต่ำพื้นที่บนผิวโลก มีอยู่มากพอที่จะตอบสนองการขยายตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ได้แต่มาใน ...

ชาติพันธุ์

ชาติพันธุ์

         การศึกษาเรื่องชาติพันธุ์ในประเทศไทยเริ่มได้รับความสนใจเมื่อไม่นานมานี้แต่ในต่างประเทศเรื่องนี้ได้รับความสนใจมานานแล้วส่วนใหญ่ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่ ...

การละเล่นพื้นเมือง

การละเล่นพื้นเมือง

        การละเล่นพื้นเมืองคือการละเล่นที่แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเป็นกิจกรรมบันเทิงที่แฝงไว้ด้วยสัญลักษณ์อันเนื่องด้วยวัฒนธร ...

ศิลปะการแสดงละครนอกจากจินตนาการ

ศิลปะการแสดงละครนอกจากจินตนาการ

การแสดงละครนอกเรื่องสังข์ทองตอนเลือกคู่จากจินตนาการ(ปี่พาทย์โหมโรงถึงเพลงวาเจ็ดธิดากับเสนาและนางกำนัลเสด็จออกเตรียมเฝ้าท้าวสามลกับนางมณฑาท้าวสามลกับนางมณฑาเสด็จออก) ...

กระบวนการฝึกหัดละครนอก-ละครใน

กระบวนการฝึกหัดละครนอก-ละครใน

         การฝึกหัดละครนอกกับละครในเกือบจะเป็นอย่างเดียวกันต่างกันที่ทำนองร้องและกระบวนการเล่นบางอย่างการฝึกหัดมีคำกลอนของเก่าเรียกว่าตำราฟ้อนรำบอกท่าร ...

ประเพณีการเล่นละครรำ

ประเพณีการเล่นละครรำ

         การฟ้อนรำเป็นหลักของวิชาละคร(รำ)ฉะนั้นผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนจึงคิดแบบรำเป็นท่าต่างๆและตั้งชื่อบัญญัติไว้ให้เรียกเป็นตำราแล้วคิดร้อ ...