แสดง 21 - 30 จาก 47 รายการ

การใช้ประโยชน์จากเฟิร์น

การใช้ประโยชน์จากเฟิร์น

         คนไทยรู้จักนำเฟิร์นและพืชกลุ่มใกล้เคียงกับเฟิร์นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้ ...

เฟิร์นชนิดใหม่ของไทย

เฟิร์นชนิดใหม่ของไทย

          เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้สำรวจหรือยังไม่ได้สำรวจอย่างจริงจังโดยนักอนุกรมวิธานพืชจึงมีความเป็นไปได้ที่จะพบเฟิร์นและพืชกลุ่มใ ...

แหล่งดูเฟิร์นที่น่าสนใจ

แหล่งดูเฟิร์นที่น่าสนใจ

          สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะดูเฟิร์นที่ขึ้นตามธรรมชาติแหล่งที่จะหาดูได้ง่ายที่สุดคืออุทยานแห่งชาติวนอุทยานหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ...

ความหลากหลายของเฟิร์นในป่าเมืองไทย

ความหลากหลายของเฟิร์นในป่าเมืองไทย

          จากการศึกษาเฟิร์นในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกพบว่ามีเฟิร์นประมาณ๑๐,๐๐๐ชนิดประมาณ ๔๐๐สกุลซึ่งในจำนวนนี้ยังไม่รวมเฟิร์นที่ยังไม่ทราบชื่อ ...

วัฎจักรชีวิตของเฟิร์น

วัฎจักรชีวิตของเฟิร์น

         เฟิร์นที่พบเห็นทั่วไปเป็นสปอโรไฟต์(sporophyte)มีโครงสร้างประกอบด้วยรากต้นและใบสปอโรไฟต์สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการสร้างสปอร์ภายในอับสปอร์ ...

โครงสร้างของเฟิร์น

โครงสร้างของเฟิร์น

          นอกจากเฟิร์นจะมีลักษณะเฉพาะของใบอ่อนที่ไม่เหมือนพืชกลุ่มใดๆแล้วโครงสร้างส่วนอื่นๆก็ยังมีลักษณะที่แตกต่างจากพืชกลุ่มอื่นดังนี้ ...

เฟิร์นไทย

เฟิร์นไทย

          คนไทยรู้จักเฟิร์นมาเป็นเวลาช้านานโดยใช้บริโภคเป็นผักพื้นบ้านซึ่งอาจจะเรียกว่า"กูด" หรือ"ผักกูด"โดยอาจจะเสาะหาจ ...

การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมตามสภาพภูมิศาสตร์

การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมตามสภาพภูมิศาสตร์

         เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมของเอเชียอาคเนย์ทั้งหมดอาจแบ่งได้เป็น๒ส่วนคือเอเชียอาคเนย์ส่วนที่อยู่บนผืนแผ่นดินของทวีปเอเชียและเอเชียอาคเนย์ส่วนใหญ่ซ ...