แสดง 41 - 50 จาก 63 รายการ

การควบคุมเสียงรบกวน

การควบคุมเสียงรบกวน

         วิธีลดปัญหาเสียงรบกวนโดยทั่วๆไปมี๓วิธีคือ          (๑)ควบคุมที่แหล่งกำเนิดเสียง &nb ...

เสียงรบกวน

เสียงรบกวน

          เสียงรบกวนมีผลต่อคนหลายอย่างด้วยกันนอกเหนือไปจากที่ยอมรับกันว่าเป็นเสียงที่ให้ความเพลิดเพลินเช่นเสียงดนตรีแล้วยังมีเสียงอื่นอยู่อีกเป็นอ ...

กำแพงกั้นเสียง

กำแพงกั้นเสียง

         ระดับเสียงจะลดลงได้มากถ้าผู้รับฟังมีเครื่องกำบังเสียงเช่นสภาพภูมิอากาศหรืออาคารสิ่งก่อสร้างส่วนกำแพงกั้นเสียงที่สร้างขึ้นก็เพื่อพยายามลดทอนเส ...

ผลด้านอุตุนิยมวิทยา

ผลด้านอุตุนิยมวิทยา

         ผลกระทบจากสภาพอุตุนิยมได้แก่ความชื้นสัมพัทธ์อุณหภูมิของลมและอุณหภูมิของอากาศสำหรับเรื่องความชื้นสัมพัทธ์นั้นมีกล่าวไว้แล้วในส่วนของการดูดกลืนเส ...

ระบบการได้ยิน

ระบบการได้ยิน

         หูเป็นอวัยวะสำหรับฟังเสียงแบ่งเป็น๓ส่วนด้วยกันคือหูชั้นนอกหูชั้นกลางและหูชั้นกลาง ...

ช่างเขียน

ช่างเขียน

         ช่างเขียนที่มีชื่อเสียงย่อมได้รับการฝึกหัดมาอย่างดีในสมัยโบราณผู้ที่ต้องการจะเป็นช่างเขียนต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกหัดงานในสำนักช่างเขียนมีครูที่ ...

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

         กรรมวิธีสร้างจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณไม่ได้มีการบันทึกไว้แน่ชัดว่ามีขั้นตอนโดยละเอียดอย่างไรใช้วัสดุอะไรบ้างแต่เท่าที่มีผู้ศึกษาและสอบถามช่างเขีย ...

ลักษณะของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

ลักษณะของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

         จิตรกรรมไทยแบบประเพณีเด่นชัดด้วยสีที่ระบายเรียบและตัดเส้นแสดงรูปร่างแสดงรายละเอียดของภาพดังภาพบุคคลเช่นพระราชาเสนาบดีบ่าวไพร่หรือภาพสัตว์ ...

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี

         จิตรกรรมหรือภาพเขียนในประเทศไทยมีอยู่เมื่อหลายพันปีมาแล้วเป็นภาพเขียนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์คือก่อนที่จะเกิดจิตรกรรมไทยแบบประเพณี &n ...

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศยุคอุตสาหกรรมใหม่

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศยุคอุตสาหกรรมใหม่

         ตั้งแต่พ.ศ.๒๔๘๐จวบจนปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เพิ่มขึ้นในอัตราเร่งอย่างเห็นได้ชัดตัวอย่างที่แจ่มแจ้งที่สุด คือการสร้างเคร ...